UKK

Tälle sivulle on koottu tanssin kentältä tiedotuskeskukselle tulleita kysymyksiä. Jos et löydä joukosta vastausta kysymykseesi, olethan yhteydessä meihin!

Minkälaista tukea Tiedotuskeskus tarjoaa kansainvälistymiseen?

Tanssin ammattilaisille järjestetään koulutuksia, työpajoja ja muita tilaisuuksia kansainvälistymisteemojen ympäriltä (vuonna 2018 esim. strategia kansainvälistymisen tukena -koulutus, pitchaus- ja viestintäkoulutus). Lisäksi Tiedotuskeskus tarjoaa henkilökohtaista neuvontaa pyydettäessä.

Tiedotuskeskus järjestää opintomatkoja ja verkottumistilaisuuksia, joihin osallistumalla ammattilaisilla on mahdollisuus kehittää omaa toimintaansa ja saada kansainvälisiä kontakteja. Matkakustannuksia katetaan osittain tai kokonaan opintomatkojen puitteissa.

Tanssin tiedotuskeskus kuuluu kansainvälisiin tanssialan verkostoihin, joiden kautta se välittää eteenpäin viestiä Suomessa tehtävästä tanssitaiteesta.

Tanssin tiedotuskeskus ei ole apurahoja myöntävä taho. Tiedotuskeskus ei jaa matka-avustuksia tai järjestä kiertueita yksittäisille toimijoille. Tiedotuskeskus tekee yhteistyötä SZENEfrei– ja TelepART-hankkeiden kanssa, joista voi hakea matka- tai vierailutukea tiettyihin maihin.

Ajankohtaisista kansainvälistymiseen liittyvistä avoimista hauista viestitään ilmoitustaululla (tilaa kooste tästä) ja Tiedotuskeskuksen sosiaalisen median kanavissa.

Lue lisää Tiedotuskeskuksen kansainvälisistä hankkeista, opintomatkoista ja messuista.

Lisätietoja antavat kansainvälisten asioiden päällikkö Katarina Lindholm ja projektipäällikkö Riitta Aittokallio.


Voisiko Tanssin tiedotuskeskus tuottaa sivuston, josta löytyisivät perustiedot tanssin Euroopan toimintakentästä?

Tiedotuskeskuksen verkkosivuilta löytyvät listattuna keskeiset kansainväliset tanssin kentän organisaatiot, tuotantotalot, tapahtumat ja residenssit. Listaa voi selata myös maittain ja se täydentyy sitä mukaa, kun saamme tietää uusista toimijoista. Otamme mielellämme vinkkejä vastaan! Katso kv-tietopankki: Danceinfo.fi > Ammattilaisille > Kansainvälistyminen

Vinkkaa puuttuvasta tahosta sähköpostitse tiedottaja Anni Leinolle.


Panostaako Tiedotuskeskus enemmän kansainvälisiin hankkeisiin kuin kotimaan toimintaan?

Molempiin panostetaan yhtä paljon ja niitä toteutetaan rinnakkain. Kansainvälinen toiminta toteutuu useimmiten erityishankkeina, jolloin se nousee viestinnässä enemmän esille kuin perustoiminta. Lisäksi hankkeisiin liittyy haku- ja valintaprosesseja, joista viestitään mahdollisimman läpinäkyvästi.

Myös kotimaan toiminnasta, koulutuksista, keskustelu- ja kahvitilaisuuksista, asiantuntijatapaamisista, lausunnoista, kulttuuripoliittisista kysymyksistä jne. viestitään aktiivisesti. Ja yksi iso osa perustoimintaamme on viestiä jatkuvasti eri kanavilla siitä, mitä tanssikentällä ja -alalla tapahtuu.

Lue lisää: www.danceinfo.fi/meista/toiminta/


Mentoroiko Tiedotuskeskus tanssitaiteilijoita?

Riippuu siitä, miten mentoroinnin käsittää. Koulutukset, opintomatkat, aamukahvit ja muut avoimet infotilaisuudet voidaan nähdä yhdenlaisena mentoroinnin muotona. Tiedotuskeskuksen järjestämät tilaisuudet ovat myös hyviä paikkoja kollegojen tapaamiseen ja ajatusten vaihtoon.

Tiedotuskeskuksen työntekijät neuvovat ja jakavat osaamistaan päivittäin vastaamalla kentältä tuleviin yhteydenottoihin – jos emme osaa itse neuvoa, voimme aina suositella henkilöä/tahoa, joka voisi osata!


Miten saan lisättyä itseni verkkosivujen koreografien ja/tai tanssiryhmien listaan?

Ohjeet löytyvät täältä: www.danceinfo.fi/ammattilaisille


Mikä on TANKA ja miten se toimii?

Tanka on suomalaisen tanssin tietokanta, joka sisältää tietoa suomalaisista tanssitaiteilijoista, -ryhmistä ja -teoksista. Tankaa ylläpitää Tanssin tiedotuskeskus ja sitä on päivitetty vuodesta 2000 lähtien.

Tutustu Tankaan: https://tanka.danceinfo.fi/
Lue lisää: https://tanka.danceinfo.fi/lisaetietoja-tankasta/

TANKAan liittyviin kysymyksiin vastaa toimistosihteeri Minna Luukko.


Miten Tiedotuskeskus valitsee sivuillaan julkaistujen uutisten ja artikkelien aiheet?

Uutisaiheita haravoidaan mm. meille tulevien tiedotteiden pohjalta. Kirjoitamme pääosin uutiset itse, emme yleensä julkaise toimijoiden tiedotteita uutisena sellaisenaan. Uutisjuttuja julkaistaan Tanssin tiedotuskeskuksen verkkosivuilla viikoittain. Uutiskirje lähetetään tilaajille kerran kuukaudessa.

Uutis- ja ajankohtaispalstamme lukijakunta on laaja – joukkoon mahtuu taide- ja kulttuurialoilla toimivia ihmisiä, mediaa ja vaikuttajia, kulttuuripolitiikan toimijoita, päättäjiä ja virkamiehiä, tanssin ammattilaisia, tuottajia, harrastajia ja yleisöä.

Uutiskynnyksen ylittävät yleensä festivaalit, nimitykset, palkinnot, ilmiöt ja uudet avaukset, apurahamyönnöt, kentän rakenteisiin ja rahoitukseen sekä kulttuuripolitiikkaan liittyvät asiat ja päätökset. Yksittäisten teosten ensi-illoista emme yleensä uutisoi – ne voit viedä esityskalenteriin itse.

Uutisia tuottaessamme tasapainottelemme lukijanäkökulman, uutiskriteerien ja kentän tarpeiden välissä. Aiheen kiinnostavuus ja ajankohtaisuus, näkökulma josta aihetta on käsitelty ja konteksti johon se on sidottu, ovat tärkeitä, kun pohdimme saamiamme tiedotteita.

Englanninkielisten uutisten kohdalla ratkaisevaa on aiheen merkittävyys erityisesti kansainvälisen lukijan näkökulmasta.

Tiedotteita, uutiskirjeitä ja kutsuja kannattaa lähettää meille, vaikka ne eivät heti poikisi uutista. Esimerkiksi laajempien artikkelien aiheita pohdimme usein pidempään. Omat verkkosivusi ja sosiaalisen median kanavat ovat tärkeitä – uutisia ja artikkeleita voidaan kirjoittaa vain asioista ja aiheista, joista löytyy ajantasaista (lisä)tietoa. Muista myös hyvät kuvat!

Tiedotteet ja viestintään liittyvät kysymykset kannattaa suunnata viestintäpäällikkö Sanna Kangasluomalle ja/tai tiedottaja Emma Vainiolle.


Mitä eroa on Tiedotuskeskuksen ilmoitustaululla ja esityskalenterilla? Mitä hyötyä niiden täyttämisestä on?

Ilmoitustaulu on tarkoitettu tanssin ammattilaisille suunnatuille ilmoituksille (työpaikat, kurssit, residenssit, apurahat yms). Tanssin tiedotuskeskuksen verkkosivuilta voi tilata ilmoitustaulukoosteen, joka lähetetään torstaisin tilaajille (tilaa tästä). Jos toivot, että oma ilmoituksesi poimitaan viikkokoosteeseen, jätä ilmoitus viimeistään edeltävänä keskiviikkona.

Esityskalenterin avulla voit markkinoida ammattilaisesityksiä. Sen kohderyhmä on yleisö. Esityskalenteri on avoin kaikille tanssigenreille. Esityskalenteriin ilmoitettuja, ajankohtaisia ensi-iltoja jaetaan Tiedotuskeskuksen Facebook-sivulla ja poimintoja nostetaan myös uutiskirjeeseen.

Ilmoitustaululle voi jättää ilmoituksen ja esityskalenteriin esityksen lomakkeilla, joihin löytyy linkki verkkosivuilta: www.danceinfo.fi/ammattilaisille

Sekä ilmoitukset että esitykset kannattaa syöttää Tiedotuskeskuksen sivuille hyvissä ajoin. Kumpikaan ei toimi kovin tehokkaana viestintäkanavana samalla viikolla tapahtuville esityksille tai kursseille.

Esityskalenteriin ja ilmoitustauluun liittyviin kysymyksiin vastaa toimistosihteeri Minna Luukko.


Ottaako Tanssin tiedotuskeskus työharjoittelijoita?

Kyllä! Mahdollisuus tarjota harjoittelupaikkoja vaihtelee. Hankkeista ja hakijasta riippuen meillä on ollut työharjoittelussa mm. kulttuurituotannon, taidehistorian, teatteritieteen ja viestinnän korkeakouluopiskelijoita.

Työharjoittelumahdollisuuksista voi tiedustella viestintäpäällikkö Sanna Kangasluomalta.


Mikä on Tanssin talon ja Tiedotuskeskuksen suhde?

Tanssin talo ry ja Tanssin tiedotuskeskus ry ovat kaksi erillistä organisaatiota, joilla on omat toimintansa ja hallintonsa. Tanssin talo ry vie hanketta eteenpäin ja valmistelee talon toimintaa itsenäisesti. Tanssin taloa johtaa Matti Numminen.

Tanssin tiedotuskeskus on yksi Tanssin talo ry:n 45 yhteisöjäsenestä.

Tanssin talon rakennuttajana toimii Kiinteistö Oy Kaapelitalo. Tanssin talon suunniteltu valmistumisvuosi on 2021. Rakennuttamiseen liittyviin kysymyksiin vastaa Kiinteistö Oy Kaapelitalon toimitusjohtaja Kai Huotari.

Lisätietoa Tanssin talosta


Liittyvätkö Tanssin tiedotuskeskus ja Teatteri&Tanssi+Sirkus-lehti jotenkin toisiinsa?

Tanssin tiedotuskeskus on yksi Teatteri&Tanssi+Sirkus -lehteä julkaisevan Kustannus Oy Teatterin omistajista. Tiedotuskeskus toimii osakeyhtiön hallituksessa ja osallistuu sitä kautta päätöksentekoon. Hallitus ei tee lehden toimitukselliseen sisältöön eikä yksittäisiin juttuihin liittyviä päätöksiä. Ne tekee lehden toimitus.

Teatteri&Tanssi+SIrkus-lehden toimituksellisista linjauksista lisätietoja antaa lehden vastaava päätoimittaja Riina Maukola http://www.teatteritanssi.fi/yhteystiedot/