17 miljoonaa euroa korona-ajan avustuksina vos-museoille, -teattereille, -orkestereille ja kansallisille taidelaitoksille

UUTISET JA TIEDOTTEET
14.12.2020

Opetus-ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus on tarkoitettu tukemaan toimintaa ja tehtävien hoitamista koronapandemian aikana ja auttamaan toimijoita selviämään vaikeiden aikojen yli.

Avustuksia myönnettiin sitä hakeneille valtionosuutta saaville museoille, teattereille, orkestereille sekä Suomen kansallisoopperalle ja -baletille, Kansallisgallerialle ja Suomen Kansallisteatterille. Museoille tukea myönnettiin yhteensä 2 000 500 euroa, orkestereille 1 425 000 euroa, teattereille 10 000 000 euroa ja kansallisille kulttuurilaitoksille 3 500 000 euroa.

“Taloudellisten tappioiden lisäksi kyse on henkisestä hyvinvoinnista. Tarvitsemme sitä iloa ja niitä elämyksiä, mitä museot, musiikki, teatteri, tanssi ja muut kulttuurin muodot tuovat elämäämme. Haluamme turvata, että niiden järjestämiseen on edellytyksiä myös jatkossa ja auttaa toimijoita selviämään vaikeiden korona-aikojen yli”, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko sanoo.

Lisärahoitusta käytetään muun muassa korvaamaan tulomenetyksiä, toiminnan uudelleen käynnistämiseen ja kehittämiseen kuten digitaalisiin palveluihin sekä toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen, jotta muun muassa lomautuksilta voitaisiin välttyä.

Avustusta sai mm. kahdeksan vos-tanssiteatteria tai -ryhmää.