Baltic Circle- ja ANTI Contemporary Art -festivaalit Vuoden Teatteri 2019 -finalisteiksi

UUTISET JA TIEDOTTEET
18.2.2019

Vuonna 2019 Vuoden Teatteri -palkinnosta kisaa kaksi ansioitunutta esittävän taiteen festivaalia. Palkinnon saajan valitsee kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto ja se jaetaan teatterialan yhteisessä Thalia-juhlassa ma 11.3.2018.

Mammalian Diving Reflex: All the Sex I’ve Eved Had. Kuva: Tani Simberg

Vuoden Teatteri 2019 -finalistit valitsi raati, johon kuuluvat dramaturgi ja näytelmäkirjailija Marie Kajava, ohjaaja-käsikirjoittaja ja kuraattori Hilkka-Liisa Iivanainen sekä Vuoden Teatterin 2018, Zodiak – Uuden Tanssin keskuksen toiminnanjohtaja (1997–2018) Raija Ojala. Suomen Teatterit ry on jakanut Vuoden Teatteri -palkintoa ansioituneelle alan toimijalle vuodesta 1997 alkaen.

Raati perustelee ehdokasvalintaa edelläkävijyydellä ja festivaalien merkityksellä suomalaiselle taiteen kentälle

Molemmat ehdokkaat ovat kiinnostavasti kuratoituja, radikaaleja, sofistikoituneita ja kansainvälisesti tunnustettuja taidefestivaaleja. Molempien esitystarjonta ja tuotantotoiminta on yhteiskuntaa tarkkaan aistivaa, siihen nopeasti reagoivaa, ja silti itsenäistä ja brändiltään pitkälle kehiteltyä. Jo pelkällä olemassaolollaan ja toiminta-ajatuksellaan molemmat organisaatiot laventavat teatterin käsitettä – ne eivät sitoudu seiniin vaan sisältöihin ja tekijöihin.

Näiden festivaalien merkitys teatteritaiteen ja yksittäisten taiteilijoiden kehityksessä on yhtä olennaista kuin on niiden tahtotila ja kyky tuoda Suomeen poikkeuksellisia ulkomaisia taiteilijoita ja taideteoksia. Molemmat tarjoavat katsojilleen äärimmäisen paljon, vaikka niiden aktiivinen esityskausi onkin lyhyt. Merkityksen muodostumisen aika on kuitenkin yksittäisen festivaalin ajanjaksoa pitkäkestoisempaa: näiden tapahtumien avulla koko Suomen taiteen kenttä muodostuu monipuolisemmaksi ja älyllisesti haastavammaksi. Molemmilla festivaaleilla taidesisältö nähdään kaiken toiminnan ytimessä ja taiteen tekijöihin suhtaudutaan kollegiaalisesti sekä radikaaliutta tukien. Niiden merkitys taiteellisen vertaisoppimisen ja kehittymisen mahdollistajina toteutuu myös korkeatasoisissa työpajoissa ja pitkäkestoisissa yhteistyöhankkeissa.

Raati haluaa painottaa ehdokasvalinnoissaan sitä, että nämä ehdokkaat edesauttavat rohkeiden koti- ja ulkomaisten esitysten elinkaarten syntymistä ja jatkumista, mahdollistavat taiteilijoiden itseluottamuksen ja teosajattelun vahvistumisen, sekä tarjoavat paikan kansainväliseen kontekstiin kuulumiselle. Ne antavat teosten ja taiteilijoiden näkyä omistamatta teoksia ikuisuuksiksi tai imemättä niitä omien seiniensä osaksi.

Festivaalit toimivat sekä yksittäisten esitysten tuottajina että aktiivisesti ja maailmanlaajuisesti innovatiivisissa verkostoissa, hankkeissa ja projekteissa. Myös niiden paikallinen ja valtakunnallinen yhteistyö eri taidetoimijoiden ja tiedeyhteisöjen kanssa on esimerkillisen laajamittaista. Teosten ja tapahtuminen hajasijoittuminen lukuisiin eri esityspaikkoihin ja kaupunkitiloihin sekä kansalaisten osallistaminen taideprojekteihin lisäävät eri yleisöryhmien sosiaalista ja kulttuurista tasa-arvoa.