Cuporen ja Taiken barometri tuo esiin taiteilijoiden työn ja toimeentulon muodot

UUTISET JA TIEDOTTEET
9.4.2020

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore ja Taiteen edistämiskeskus toteutti vat taiteilijoiden työhön ja toimeentulon muotoihin keskittyneen barometrikyselyn syksyllä 2019. Viidettä kertaa tehtyyn kyselyyn vastasi 983 eri taiteenaloilla toimivaa ammattilaista. Tulokset julkaistiin 2.4.2020 järjestetyssä Taike & Cupore Talks -verkkotilaisuudessa.

Barometrin tuloksista ilmenee, että taiteilijoiden toimeentulo on hyvin pirstaleista. Tulevaisuudessa tarvitaan selkeämpiä turvaverkkoja tukemaan ennakoimattomuuden leimaamaa toimeentuloa. Taiteilijoiden työmarkkina-asema vaihtelee paljon yhdenkin vuoden sisällä. Syksyllä 2019 tehdyn kyselyn tulokset kuvaavat taiteilijoiden tilannetta ennen koronaepidemian aiheuttamaa kriisiä.

Barometri tuo esiin, kuinka taiteilijoilla on yleensä paljon töitä, mutta vähän tuloja. Eri taiteenalojen toimintaedellytykset ja työllistymismahdollisuudet poikkeavat huomattavasti toisistaan. Tutkimuksen mukaan parhaat mahdollisuudet saada toimeentulo taiteilijan työstä on esittävien taiteiden ja musiikin aloilla. Palkatonta työtä tehdään kaikilla taiteenaloilla.

Tuloksista käy myös ilmi, että Suomessa taiteilijana toimiminen vaatii usein tuloja rinnakkaisesta ansiotyöstä sekä luottamista yksityisiin ja julkisiin turvaverkkoihin. Hankaluudeksi muodostuu se, että sosiaaliturvajärjestelmä lähtökohtaisesti epäilee taiteilijoita yrittäjiksi. Taiteilijoiden eläkekertymät jäävät yleensä pieniksi, sillä niitä tulee monesta eri purosta. Eri siiloihin menevät eläkekertymät eivät myöskään yhdisty.

Barometrin tuloksista käy ilmi, kuinka taiteilijoiden työtä ja toimeentuloa leimaa työn, työajan ja tulojen epäsymmetria. Päätoiminenkaan taiteilijan työ ei takaa sitä, että se tuottaisi pääosan vuoden tuloista.  Taiteilijat itse kokevat työnsä merkityksellisenä sekä itselleen että yhteiskunnalle. Tietoisuus oman työn taustalla olevasta koulutuksesta ja kokemuksesta tuo varmuutta taiteen tekemiseen. Taloudellinen toimeentulo ja taiteellinen ammattimaisuus eivät kuitenkaan välttämättä kulje käsi kädessä.

Taiteen ja kulttuurin barometri 2019: Taiteilijoiden työ ja toimeentulon muodot

Katso myös tallenne 2.4. järjestetystä tilaisuudesta: Cupore & Taike Talks: Taiteilijoiden työ ja toimeentulon muodot