Doris Laine oli suuri tanssivaikuttaja

UUTISET JA TIEDOTTEET
19.12.2018

Professori, tanssitaiteilija Doris Laine-Almi kuoli 87-vuotiaana Helsingissä 15. joulukuuta 2018. Upean ja kiitetyn taiteilijauransa jälkeen Doris Laine teki merkittävää kulttuuripoliittista työtä tanssialan aseman parantamiseksi. Tanssin tiedotuskeskuksen syntyminenkin voidaan laskea hänen ansiokseen.

Doris Laine Tanssin tiedotuskeskuksen 25-vuotisjuhlassa Aleksanterinteatterissa 2005.

Doris Laine on ollut ratkaisevalla tavalla mukana luomassa lähes kaikkia nykyisen tanssialan tukirakenteita. Hänen ansiotaan on että Suomeen perustettiin vuonna 1980 laaja-alainen Tanssialan neuvosto, jossa oli mukana tanssikentän järjestöjä kansantanssista tanssinopettajiin, tanssitaiteilijoihin ja kilpatanssijoihin. Tämä oli alkusysäys tanssialan aseman ja toimintaedellytysten parantamiseksi siitä saakka tehdylle pitkäjänteiselle työlle.

Tanssialan neuvoston tehtävänä oli tanssitoiminnan edistäminen eri jäsenjärjestöjensä kautta sekä ”…seurata viranomaisten avustuspolitiikkaa ja pyrkiä vaikuttamaan siihen, että tanssiala otettaisiin oikeudenmukaisesti huomioon avustusten jaossa sekä valvoa maassa alan yleisiä etuja.” Neuvosto myös ajoi tanssille parempia esiintymis- ja harjoitustiloja. Nykytermein puhuttaisiin varmaankin lobbauksesta.

Doris Laine vaikutti myös voimakkaasti siihen, että valtion tanssitaidetoimikunta perustettiin vuonna 1983.

Tanssin päivän viettäminenkin on tämän tarmokkaan persoonan ansiota. Doris Laine toimi Unescon kansainvälisen teatteri-instituutin (ITI:n) tanssikomiteassa ja ehdotti vuonna 1982, että luotaisiin kansainvälinen tanssin päivä, jota voitaisiin juhlia kaikkialla maailmassa 29.4. Suomessa sitä oli vietetty jo edellisenä vuonna.

Tanssialan neuvostosta kehittyi myöhemmin 1990-luvulla Tanssin tiedotuskeskus -nimen ottanut organisaatio, jonka toiminnassa jatkuu Laineen työn perintö.

Vaikka Doris Laine tuli itse taidetanssin kentältä, hän ymmärsi, että tanssin aseman parantamiseksi ja tanssialan vaikuttavuuden lisäämiseksi kaikki tanssilajit ja niiden järjestöt tulee koota yhteisten tavoitteiden taakse.

Doris Laine oli suuri tanssivaikuttaja, jonka tavoitteet parantaa tanssitaiteen toimintaedellytyksiä ja edistää kaikenlaista tanssia elävät edelleen Tanssin tiedotuskeskuksen toiminnassa. Myös laaja-alaisesti tanssitaiteelle ja -kulttuurille omistettu Tanssin talo toteuttaa tämän toimeliaan tanssin puolestapuhujan ajattelua.

Doris Laine 31.10.1931 – 15.12.2018.