Elvytystä kulttuurialalle! Kulttuurialan järjestöt tekivät yhteisen kannanoton

UUTISET JA TIEDOTTEET
11.5.2021

Reilun kolmenkymmenen kulttuurialan järjestön kannanotossa painotetaan, että leikkaukset osuvat järjestökenttään ja vapaisiin taiteisiin kovemmin kuin suurempia summia liikuttelemaan tottuneet poliitikot ehkä tajuavat. Taiteen rahoitus vähenee ensi vuonna 17,5 miljoonaa euroa ja sitä seuraavana 23 miljoonaa euroa.

© Ville Tietäväinen

© Ville Tietäväinen

Muun muassa tiedotusvälineille laajasti lähteneessä kannanotossa nostetaan esiin, että kulttuuriala on keikkunut korona-ajan löysässä hirressä. Lisäksi Veikkauksen tuotot ovat romahtaneet. Silti hallituksen puoliväliriihessä päätettiin, ettei rahapelitoiminnan tuottoja kompensoida edunsaajille täysimääräisinä. Alalla vallitsee suhteellisen yhtenäinen näkemys, että riippuvuus uhkapeleistä kannattaa purkaa ja rahoitus siirtää osaksi valtionbudjettia.

Pohjoismaisen kulttuurineuvoston teettämän tutkimuksen mukaan Suomi oli vuoden 2020 lopussa myöntänyt kulttuurisektorille vähiten tukia koronan aikana. Tämän lisäksi muut Pohjoismaat panostavat normaalistikin kulttuuriin Suomea enemmän ja laaja-alaisemmin. Suomi on siis ollut jo aiemmin kulttuurin rahoituksessa muita Pohjoismaita jäljessä, ja nyt ero uhkaa kasvaa.

Kannanoton allekirjoittaneet järjestöt vaativat, että nyt on aloitettava periaatteellinen keskustelu taiteen ja kulttuurin roolista suomalaisessa yhteiskunnassa. Kriisiajan jälkeen kulttuuri auttaa  jälleenrakennuksessa luomalla osallisuutta ja merkityksiä. Kulttuurin merkitys taloudelle on tähän asti koko ajan kasvanut, ja vuonna 2019 toimiala työllisti liki 20 000 ihmistä Suomessa. Kulttuuri on myös merkittävä imagotekijä: ei turisteja Suomeen turpeella houkutella.

Marginaalisena pidetyn taiteen tukeminen tarkoittaa nimenomaan valtavirran tukemista, sillä marginaalista nousevat kaikki uudet ideat. Sieltä leikkaaminen on erityisen lyhytnäköistä. Uudet ideat luovat myös kulttuurivientiä, sekin on viime vuosina kasvanut.

Vaarana on nyt, että vuosikymmenten aikana  synnytetyt ja jalostetut rakenteet ja epäsuorat verkostot menetetään.

Lopuksi kannanotossa kiteytetään: “Ilman taidetta ei ole oikein mitään. Jos meillä ei ole omaa, itsenäistä ja itsepäistäkin kulttuuria, mitä hävittäjät sitten puolustavat?“ Voit lukea tekstin kokonaisuudessaan täällä.

Kannanoton on allekirjoittanut yhteensä 34 kulttuurialan järjestöä:

 • Suomen arvostelijain liitto, SARV
 • Finlands svenska författareförening
 • Finlands Svenska Skådespelarförbund
 • Forum Artis
 • Grafia
 • IFFF – Intresseföreningen för finlandssvenska frilanskritiker
 • Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö
 • Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti
 • Kuvittajat
 • Kääntäjien ammattiosasto KAOS
 • Lasten- ja nuortenteatterijärjestö Suomen Assitej
 • Lukukeskus
 • Nuoren Voiman Liitto
 • Runoyhdistys Nihil Interit
 • Sarjakuvantekijät
 • Suomen freelance-journalistit
 • Suomen Jazzliitto
 • Suomen Journalistiliitto
 • Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto
 • Suomen Kuvanveistäjäliitto
 • Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto
 • Suomen sarjakuvaseura
 • Suomen Säveltäjät
 • Suomen Taidegraafikot
 • Suomen Taiteilijaseura
 • Suomen teatteriohjaajat ja dramaturgit STOD
 • Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU
 • Taidemaalariliitto
 • Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelin Taideneuvosto
 • Taiteilijajärjestö MUU
 • Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto (Teme) jäsenjärjestöineen
 • Teatterikeskus
 • Tutkimusyhdistys Suoni
 • Valokuvataiteilijoiden liitto