Esittävän taiteen järjestöjen mallissa terveysturvallisuus voidaan taata ilman metrimääräisiä turvavälejä

UUTISET JA TIEDOTTEET
21.6.2021

Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien rajoituksille on määritelty tällä hetkellä erilliset ohjeensa, joissa ei ole huomioitu riittävästi esittävän taiteen tilaisuuksien järjestämisen erityispiirteitä. Esittävän taiteen sektori haluaa hybridistrategiaan muista yleisötapahtumista eritellyt ohjeet sellaiselle sisätiloissa tapahtuvalle toiminnalle, jossa jokaiselle osallistujalle on määritelty oma istumapaikka.

Lähiaikoina päivitettävään hybridistrategian toimintasuunnitelmaan on tehtävä erillisohjeet sisätiloissa tapahtuvalle toiminnalle, jossa osallistujille on määritelty omat istumapaikat, ehdottavat Suomen Teatterit ry, Suomen Sinfoniaorkesterit ry, Teatterikeskus ry ja Suomen kansallisooppera- ja baletti sosiaali- ja terveysministeriölle.

Koska teatteri- tai konserttitoiminta ei ole välttämättömyyspalvelu, tilaisuuksiin osallistuvat henkilöt voivat vaivatta vaihtaa osallistumisen myöhempään ajankohtaan, jos oireilevat. He ovat lähtökohtaisesti laajasti rokotettuja, ja osallistujien käyttäytyminen on esittävän taiteen tilaisuuksissa totutusti vastuullista ja ennakoitavaa. Esittävän taiteen tilaisuuksiin ei tulla päihtymistarkoituksessa ja järjestäjien toimintaohjeita noudatetaan tarkasti.

Esittävän taiteen ammattisektori on luonut alalle yhdessä selkeät turvallisuuskäytännöt jo kesällä 2020, ja käytäntöjä toteutettiin menestyksekkäästi syksyllä 2020.

Kesäkuussa 2021 laadittu esittävän taiteen ammattisektorin toimintamalli terveysturvallisen toiminnan takaamiseksi antaa perusteet ehdottaa, että sisätiloissa, joissa jokaiselle osallistujalle on määritelty oma istumapaikka, ei tarvita rokotusten edetessä enää tiettyyn metrimäärään sidottua turvaväliä epidemian perus- ja kiihtymisvaiheen tasoilla, kun toiminnassa muuten noudatetaan alalla luotua toimintamallia ja muita viranomaismääräyksiä.

Toimintamallin pohjana on maaliskuussa 2020 alkanut huolellinen riskienarviointityö, alan yhteiset turvallisuuslinjaukset sekä viranomaisten ohjeiden ja suositusten tarkka seuraaminen.

Kahden metrin turvavälin vaatimus edellyttäisi valtiolta suuria lisätukia

Vaatimus 2 metrin turvavälistä sisätiloissa tekee esittävän taiteen ammattisektorin toiminnan kustannuksiltaan mahdottomaksi: 2 metrin turvavälivaatimus tarkoittaa alalle vain 10-20 % kapasiteettia täydestä yleisökapasiteetista. Sektorille teetetyn kyselyn mukaan teatteri-, tanssi-, sirkus- ja orkesteritoiminnan tappiot olisivat vähintään 30 miljoonaa euroa syksyn aikana, mikäli esitystoimintaa jatkettaisiin 2 metrin turvavälillä, ja noin 37,5 M€, jos esitystoiminta jouduttaisiin peruuttamaan kokonaan.

Freelancereiden palkkaaminen olisi mahdotonta ja noin 25 % toimijoista joutuisi lomauttamaan myös vakituista henkilökuntaansa. Kahden metrin turvavälin vaatimus edellyttäisi valtiolta jälleen suuria tukia sekä organisaatioille että erityisesti freelancereille.

Esittävän taiteen ammattisektorilla on kiinnitetty runsaasti huomiota siihen, miten voidaan toteuttaa toimintaa terveysturvallisesti sekä henkilöstön että yleisön kannalta. Esittävän taiteen ammattitoimijat takaavat, että sektori huolehtii tilaisuuksien järjestämisen terveysturvallisesti esitetyn toimintamallin mukaan.