Esittävän taiteen valtionosuuden piiriin kolme uutta tanssitoimijaa

UUTISET JA TIEDOTTEET
1.11.2021

Esittävän taiteen valtionosuuden piiriin kolmen vuoden määräajaksi tai toistaiseksi on hyväksytty sata esittävän taiteen toimintayksikköä. Esittävän taiteen valtionosuusuudistuksen myötä valtionosuuksien määrään tulee samalla merkittävä korotus.

Tanssiteatteri Tsuumi: Improvisoidut iltamat @ Sami Paasila

Tanssiteatteri Tsuumi: Improvisoidut iltamat @ Sami Paasila

Musiikin alan toimintayksiköistä valtionosuuden piiriin hyväksyttiin 31. Muun esittävän taiteen toimintayksiköitä, kuten teatterin, tanssin ja sirkuksen toimintayksiköitä, otettiin valtionosuuden piiriin 69.

Esittävän taiteen alan toimintayksiköistä (muu kuin musiikki) valtionosuuteen toistaiseksi oikeutetuksi hyväksyttiin 58. Toimintayksiköistä 53 on sellaisia, jotka ovat aiemmin saaneet valtionosuutta teatteri- ja orkesterilain nojalla ja viisi sellaisia, jotka ovat aikaisemmin saaneet Taiteen edistämiskeskuksesta harkinnanvaraista valtionavustusta. Kolmen vuoden määräajaksi oikeutetuksi hyväksyttiin 11 toimintayksikköä.

Muun esittävän taiteen toimintayksiköistä puheteattereita on 53, tanssiteattereita 14 ja sirkustaiteen toimintayksiköitä kaksi. Ruotsinkielisiä edellä mainituista on kuusi ja toiminnassaan selkeästi lastenesityksiin erikoistuneita yhdeksän.

Compañía Kaari & Roni Martin, Susanna Leinonen Company sekä Tanssiteatteri Tsuumi uusina mukana

Uusia teatterin, tanssin ja sirkuksen alan toimintayksiköitä, jotka eivät aikaisemmin ole saaneet valtionosuutta, hyväksyttiin kaikkiaan yhteensä 12. Tanssialalta uusia valtionosuuslain piiriin hyväksyttyjä toimijoita ovat Compañía Kaari & Roni Martin, Susanna Leinonen Company sekä Tanssiteatteri Tsuumi.

Päätös perustuu kokonaisharkintaan, jossa on otettu huomioon valtionosuuden tavoitteet esittävän taiteen monipuolisuuden, kulttuuriseen moninaisuuden ja palveluiden valtakunnallisen ja alueellisen saatavuuden ja saavutettavuuden näkökulmasta. Toistaiseksi hyväksyttävien toimintayksiköiden joukossa on edustettuna esittävän taiteen eri aloja ja genrejä. Esitystoimintaa tarjotaan eri yleisöryhmille. Toimintayksiköt myös sijoittuvat valtakunnallisesti laajalle alueelle ja alueelliset näkökohdat on huomioitu.

Tanssitoimijoista VOS-tanssiryhminä ja tuotantokeskuksina jatkavat edelleen myös Aurinkobaletti, Tanssiteatteri Eri, Tanssiteatteri Glims & Gloms, Tanssiteatteri Hurjaruuth, JoJo – Oulun tanssin keskus, Tanssiteatteri MD, Tanssiteatteri Minimi, Tanssiteatteri Raatikko, Tanssiteatteri Rimpparemmi Tero Saarinen Company Zodiak – Uuden tanssin keskus.