Formin Sparks-hankkeeseen valittiin mukaan kahdeksan tanssitaiteilijaa ja työryhmää – tukena joukko kansainvälisiä asiantuntijoita

UUTISET JA TIEDOTTEET
9.6.2020

Tanssin talo ry:n Sparks-hankkeen hakuun osallistui 38 suomalaista tai Suomessa toimivaa tanssin ammattilaista. Valtakunnallisen, laajalle tanssin kirjolle suunnatun avoimen haun kautta hankkeeseen valittiin mukaan kahdeksan teosideaa, joista kolme nähdään Formin 700-paikkaisen Erkko-salin ohjelmistossa vuosina 2022-23. Hankkeen toinen, 250-paikkaista Pannuhallia koskeva haku avautuu marraskuussa 2020.

© Tanssin talo ry

Huhtikuussa 2020 päättyneessä haussa Sparks-hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen valittiin: 

Annamari Keskinen ja Ryan Mason

Milla Koistinen

Veli Lehtovaara

Antti Lähdesmäki, Jukka Tarvainen ja Jussi Sirviö

Johanna Nuutinen

Elina Pirinen

Valtteri Raekallio

WAUHAUS

”Hakemuksia tuli eniten nykytanssin kentältä. Valinnoissa korostui kehittämisnäkökulma ja hakijan kiinnostus Sparks-prosessia kohtaan. Mukaan valittiin teosideoita ja tekijöitä, joilla on hyvät mahdollisuudet onnistua ison näyttämön tuotannossa. Pidimme tärkeänä, että teosidea ja työryhmä todella hyötyy osallistumisesta hankkeeseen”, kuvailee Formin ohjelmistotiimissä työskentelevä Mikael Aaltonen. Aaltosen lisäksi valintaprosessiin osallistuivat ohjelmistotiimin jäsenet Pia Krämer ja Faith Tan sekä Formin johtaja Matti Numminen. Nyt mukaan valituista kahdeksasta teosideasta Erkko-salin näyttämöllä tullaan näkemään lopulta kolme.

Numminen korostaa, että hakemuksia arvioitaessa huomioitiin teosideoiden mahdollisuus puhutella laajempia yleisöjä. “Monessa mukaan valituissa ehdotuksessa näkyy eri taiteenalojen välinen vuoropuhelu. Monialaiset taiteelliset työryhmät tuovat mukanaan monia kulmia lähestyä tanssia, jonka näemme ehdottomasti positiivisena asiana”, Numminen kuvailee.

Hankkeeseen mukaan valitut kahdeksan osallistuvat kahden viikon tutkimusjaksolle, jossa teosideoita jalostetaan eteenpäin. Tekijöiden tukena on nelihenkinen tanssin asiantuntijaryhmä, jonka muodostavat ranskalainen koreografi ja Centre National de la Dansen entinen johtaja ​Mathilde Monnier, palkittu australialainen koreografi ja Chunky Moven taiteellinen johtaja Antony Hamilton, yli 30 vuotta esittävien taiteiden parissa työskennellyt isobritannialaisen Sadler’s Wells -teatterin tuotanto- ja kiertuepäällikkö​ Bia Oliveira sekä yhdysvaltalainen dramaturgi ja Queensin collegen apulaisprofessori Katherine Profeta.  Asiantuntijat tuovat mukanaan monipuolista osaamista koreografiasta, dramaturgiasta, tuottamisesta, verkostoitumisesta ja kiertuekäytännöistä. He ovat mukana koko SPARKS-hankkeen ajan ja tukevat teosten kehitystyötä.

“Kaikki asiantuntijat lähtivät innolla hankkeeseen mukaan. Heidän antaman palautteen mukaan Sparks-hanke näyttäytyy poikkeuksellisena kansainvälisestikin”, kuvailee Numminen.

Kaikille avoin seminaari elokuussa ja uusi haku marraskuussa

Elokuussa 2020 järjestettävä avoin seminaari tarjoaa tanssin kentälle mahdollisuuden kuulla hankeen asiantuntijajoukkoa, joka avaa tilaisuudessa suuren näyttämön työskentelyä omasta kokemuksestaan käsin.

Kesällä 2021 kahdeksasta teosideasta viisi valitaan jatkoon kolmen viikon residenssijaksolle, jonka päätteeksi joukosta valitaan kolme teosta Erkko-salin kantaesitystuotannoiksi vuosille 2022-2023.

Sparks-hanke suunniteltiin vastaamaan sekä rakennettavan talon ja tanssin kentän tarpeisiin että sen rahoittajan Suomen Kulttuurirahaston kriteereihin. Seuraava Sparks-haku aukeaa marraskuussa 2020, jolloin ohjelmistoideoita haetaan 250-paikkaiseen Pannuhalliin. Alle 40-vuotiaille tanssin tekijöiden uudelle sukupolvelle suunnattu haku ideoitiin läheisessä yhteistyössä rahoittajan kanssa, joka nimenomaan koki tärkeäksi tukea nuoria tekijöitä. “Tanssin alan urapolut eivät noudata tiettyä ikävuosiin sidottua kaavaa, joten ikärajat ovat haun yhteydessä haastavia. Pohdimme Pannuhallin haun kriteerejä pitkään”, myöntää Mikael Aaltonen ohjelmistotiimistä.

Formin johtaja Matti Numminen korostaa, että Sparks on talon toiminnan käynnistämistä ja kenttää tukeva hanke. Se ei siis mallinna Formin tulevaa ohjelmistoa tai tapaa koota ohjelmistoja. “Sparks sai alkunsa tanssin kentän kanssa käydyistä keskusteluista, joissa toivottiin tukea suuren näyttämön tuotantojen rakentamiseen ja ajatteluun. Erkko-sali asettaa monenlaisia haasteita taiteelliselle ja tuotannolliselle työlle, joihin hankkeella pyritään vastaamaan yhdessä”, Numminen kuvaa.