Haku uudistuneeseen esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmään alkaa tammikuussa

UUTISET JA TIEDOTTEET
4.12.2020

Esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistuminen alkaa konkretisoitua. Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotustilaisuudessa avattiin keskeisiä kohtia uuteen järjestelmään siirtymisessä. Puheeksi tulivat myös veikkausvoittotuottojen romahduksen takia huolestuttavat rahoitusnäkymät.

Esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmä (VOS) uudistuu vuoden 2022 alusta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti 26.11.2020 sidosryhmille tiedotustilaisuuden, jossa käytiin läpi uuden lain keskeiset elementit ja hakeminen valtionosuuden piiriin. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa 9.12.2020 asti ministeriön sivuilla, jossa on myös hakuohjeet lyhyesti sekä uudistuksen pääpiirteistä esitys.

Tallenne kannattaa katsoa. Ministeriön sivuille on myös koottu tilaisuudessa esitetyt kysymykset ja vastaukset.

VOS-kelpoisuus edellyttää tietynlaista tehtävän kirjausta yhteisön sääntöihin ja johtajan ammatillisen pätevyyden osoittamista

Valtionosuuden saamisen uudet edellytykset koskevat erityisesti ammatillisen henkilöstön vaatimuksia ja johtajan pätevyyden osoittamista. Tilaisuudessa avattiin tätä perusteellisesti. VOS-järjestelmään toistaiseksi hakevien yksiköiden johtamiseen kohdistuu tiukempia vaatimuksia kuin kolmevuotista valtionosuutta hakeviin.

Tuotantoalustojen mahdollisuutta päästä VOS:in piiriin käsiteltiin myös, samoin kollektiiviseen johtamiseen liittyvää problematiikkaa VOS-edellytysten kannalta.

Tanssitoimijoita kiinnostaa harkinnanvaraisesti korotettu valtionosuusprosentti (60 %), jota voidaan myöntää, jos huomattava osa toiminnasta on kiertue- tai vierailutoimintaa, lapsille, kielellisille vähemmistöille tai erityisryhmille kohdistuvaa esitystoimintaa tai jos on muu erityinen kulttuuripoliittinen syy kuten esim. tanssi- tai sirkustaide. Korotettua valtionosuutta ei kuitenkaan myönnetä kaikkiin henkilötyövuosiin, vaan on määriteltävä, mihin osaan sitä haetaan ja millä perusteella.

Monialaisuus ei ole este VOS-rahoituksen piiriin hakemiseksi. Ala jolta haetaan määrittyy pääasiallisen toiminnan mukaan. Jos hakijayhteisön säännöistä käy ilmi, että yhteisön tehtäviin kuuluu tanssitoiminnan lisäksi myös orkesterin ylläpitäminen, silloin siltä osin VOS-kelpoisuus harkitaan erikseen.

Yhteistuotantojen ja vierailutoiminnan henkilötyövuosien (htv) kirjaaminen puhutti tilaisuuden seuraajia: kenelle ne kirjataan, vierailun vastaanottajalle vai vierailevalle ryhmälle? – Sen mukaan kuka maksaa palkat, oli ytimekäs vastaus. Järjestelmä perustuu maksettuihin palkkoihin, ministeriö ei ota kantaa siihen, kenelle htv:t tulevat. Käytännössä yhteistyön osapuolien on tämä sovittava, molemmille niitä ei voi kirjata.

Varsinkin uusien hakijoiden kannattaa tarkistaa nyt heti oman yhteisön säännöt. Ehdoton ehto vos-kelpoisuudelle on, että yhteisön sääntömääräisissä tehtävissä lukee ”esittävän taiteen esitystoiminnan harjoittaminen tai esittävän taiteen toimintayksikön ylläpitäminen”. Sääntöjen muutosprosessin voi ja ehtinee tarvittaessa vielä käynnistää.

VOS-uudistukseen 10 miljoonaa vuodelle 2022, mutta veikkaustuottojen romahtamisen takia taiteen ja kulttuurin rahoitus yleisesti on vaarassa

Mahtuuko VOS:in piiriin sitten mukaan uusia toimijoita? – Uudistuksen yhteydessä rahaa on varattu 10 miljoonaa euroa vuodelle 2022. Kulttuuriasiainneuvos Katri Santtilan mukaan sitä ei suoraan muunneta valtionosuuksiksi ja henkilötyövuosiksi, vaan määrään vaikuttaa, miten paljon vapaan kentän toimijoita siirtyy VOS:in piiriin ja toisaalta miten paljon rahaa tarvitaan myös vapaalle kentälle. Eli vasta kun vuoden 2022 talousarvio on pöydällä, päästään näkemään tuloksia.

Yleisöstä kysyttiin myös, miten käy vapaan kentän rahoitukselle, kuinka paljon se pienenee vuonna 2020. Eniten mahdolliseen pienenemiseen tulee vaikuttamaan Veikkauksen tuottojen romahdus Santtilan mukaan. Ensi vuonna (2021) valtio kompensoi veikkaustuottojen vajeen täysimääräisenä, mutta tällä hetkellä näyttää, että tuottojen pudotus on seuraavina vuosina huomattavasti suurempi kuin ennustettu. Täysimääräinen kompensointi tuskin tulee jatkossa kysymykseen, ja ministeriö on asettanut työryhmän hakemaan ratkaisua tilanteeseen.

Hakuaikataulu lyhyesti

  • Hakuaika on 12.1.–15.2.2021.
  • Ensin täytetään OKM:n sähköinen hakemuslomake, jossa ilmoitetaan myös taloustiedot vuosilta 2018 ja 2019.
  • Maaliskuussa tulee erillinen kustannustietokysely (sis. tietoja vuodelta 2020).
  • Kesäkuussa VOS-kelpoisuuksia arvioiva lautakunta toimittaa lausuntonsa ministeriölle.
  • Lokakuussa päätökset VOS-kelpoisuudesta.
  • Lokakuussa on myös Taiken toiminta-avustusten haku, mutta sitä pyritään venyttämään marraskuun puoliväliin asti päällekkäisyyksien välttämiseksi. – Tosin joka tapauksessa, jos hakee toiminta-avustusta Taikelta, pitää hakemusta alkaa valmistella jo ennen VOS-päätöksen tulemista.

Seuraava VOS-haku on vuonna 2024, eli hakea voi vain joka kolmas vuosi.

Lisätietoja

Jos haluaa apua sen arviointiin, kumpi palvelee omaa toimintaa paremmin, VOS-järjestelmä vai Taiken toiminta-avustus, kannattaa olla yhteydessä opetus- ja kulttuuriministeriöön:

Teatteri, tanssi ja sirkus: kulttuuriasiainneuvos Katri Santtila

Orkesterit ym. musiikkiala: kulttuuriasiainneuvos Mari Karikoski