HAMissa avautuva laaja näyttely esittelee tanssia ja liikettä kuvataiteessa

UUTISET JA TIEDOTTEET
21.3.2022

Voiko tanssin vangita taideteokseen? Miten liikkuvan ruumiin tai hetken voi pysäyttää maalauksessa? HAM Helsingin taidemuseon Tanssi! Liikettä kuvataiteessa 1880–2020 -näyttely etsii vastauksia näihin kysymyksiin 50 taiteilijan ja yli 140 teoksen voimin.

Elina Brotherus: Étude en trois parties de danseuse défaisant son chignon, 2007 © HAM/Maija Toivanen

Elina Brotherus: Étude en trois parties de danseuse défaisant son chignon, 2007 © HAM/Maija Toivanen

Tennispalatsin kaarihallit täyttyvät teoksista, joissa esiin piirtyvä tanssi kuvastaa niin elämänvoimaa, iloa ja kiihkoa kuin hiljaisuutta, surua ja haurauttakin. Näyttelyn teokset näyttävät sen, kuinka ruumiimme on samaan aikaa vitaalinen, täynnä elämää ja virtausta, mutta myös väsyvä, sairastuva ja kuoleva.

Liikettä kuvataiteessa 1880–2020 -näyttely koostuu herkistä ja hiljaisista, ja toisaalta elämää ja räjähtävää energiaa pursuavista maalauksista ja videotaiteesta. Veistosten painava materiaali on pakotettu kevyeen liikkeeseen ja luonnosten keskeneräinen viiva kuljettaa mukanaan virtaavaa liikettä. Valokuvat tuovat esiin modernin tanssin historiallista tarinaa, mutta antavat myös nykypäivän näkökulman tanssijuuteen ja identiteettiin.

Venny Soldan-Brofeldt: Tanssijatar, (ajoittamaton) © Kuva: Kansallisgalleria/Hannu Aaltonen

Venny Soldan-Brofeldt: Tanssijatar, (ajoittamaton)
© Kuva: Kansallisgalleria/Hannu Aaltonen

Näyttely on eri aikakauden taiteilijoita yhdistävä kokonaisuus, jossa naisilla on vahva edustus. Suomalaisten kokoelmien helmistä esillä ovat muun muassa Anna Estarriola, Eva Gyldén, Sini Pelkki, Kalervo Palsa, Laila Pullinen, Eino Ruutsalo, Hugo Simberg, Ellen Thesleff ja Venny Soldan-Brofeldt.  Mukaan on myös valittu kansainvälisen taiteen merkkiteoksia muun muassa Edgar Degas’lta ja Louise Bourgeois’lta. Tanssia reflektoiva nykytaide nousee esiin Sonja Jokiniemen kokonaisuutta varten rakentamissa kuvakudoksissa sekä Bárbara Wagnerin & Benjamin de Burcan massiivisessa installaatiossa.

Tanssi vaikuttanut vahvasti taiteen kuvastoihin

Modernin tanssin luonteeseen kuului oletus, että on olemassa vain yksi todellinen tanssi: jokaisen yksilön oma. Näyttelyn teoksissa konkretisoituu, miten tanssi ja kuvataide ovat innoittaneet ja inspiroineet toisiaan koko pitkän 1900-luvun.

Modernin esiinmurtautumisen aikaan 1800–1900-lukujen taitteessa tapahtui suuria yhteiskunnallisia, taloudellisia ja sosiaalisia mullistuksia, kuten kaupungistuminen, uusien teknologioiden ja taidemuotojen kehittyminen, kulttuurin yksilöllistyminen, tieteen edistysaskeleet ja muutokset naisen asemassa. Tanssi ja kuvataide alkoivat käsitellä kriittisesti vallitsevia kulttuurisia käsityksiä ja esimerkiksi modernin tanssin uudistajanaiset Isadora Duncanista Maggie Gripenbergiin vaikuttivat voimakkaasti taiteen kuvastoihin. Viimeisen 150 vuoden aikana kuvataiteen ja tanssin piirissä on pohdittu paljon niin identiteettiä, sukupuolta kuin luokkaa, rotua ja valtaakin.

Taiteilijaresidenssi näyttelyn yhteyteen yhteistyössä Zodiakin kanssa

Näyttelyn ovat kuratoineet taide- ja kulttuurihistorioitsija Hanna-Reetta Schreck ja HAMin näyttelyamanuenssi Arttu Merimaa.

Näyttelyn yhteydessä julkaistaan Hanna-Reetta Schreckin ja Saara Karhusen toimittama kirja, Tanssi! Kirjoituksia tanssista ja kuvataiteesta (Teos). Kirja on tiivis osa näyttelyä, mutta toimii myös itsenäisenä lukemistona. Osa sen tanssia eri näkökulmista pohtivista esseistä syventyy näyttelyn sisältöihin, toisissa taas rikastetaan kokonaisuutta aivan uusista näkökulmista.

Hanna-Reetta Schreck kertoo, että näyttelyssä tavoitellaan vapautta. ”Haluan antaa katsojalle mahdollisuuden luoda oman näyttelykoreografiansa eli lähestyä teoksia eri aikakausilta vapaasti omista lähtökohdistaan käsin. Uskon kaikkien löytävän teoksista oman liikkeensä ja tapansa olla vuorovaikutuksessa taiteen kanssa”, hän sanoo. ”Samalla toivon näyttelyn ja kirjan avaavan meille niitä historiallisia perustoja, joille liikkeemme, tanssimme ja ruumiillinen ilmaisumme myös pohjaa.”

Bárbara Wagner & Benjamin de Burca: Swinguerra, 2019 (vídeo-still) © Bárbara Wagner & Benjamin de Burca. Cortesia [Courtesy] Fortes D’Aloia & Gabriel, São Paulo/Rio de Janeiro.

Bárbara Wagner & Benjamin de Burca: Swinguerra, 2019 (vídeo-still)
© Bárbara Wagner & Benjamin de Burca. Cortesia [Courtesy] Fortes D’Aloia & Gabriel, São Paulo/Rio de Janeiro

HAM-Kulman taiteilijaresidenssi kokoaa yhteen kymmeniä tanssitaitelijoita osana Tanssi! -näyttelyn oheistapahtumia. HAMin ja Uuden tanssin keskus Zodiakin yhteistyönä toteutettava residenssi tarjoaa harjoittelu- ja työskentelytilan kuudelle eri tanssitaiteen työryhmälle 5.4.-26.6.2022. Avoimen haun kautta valitut ryhmät työskentelevät Kulmassa kahden viikon jaksoissa. Ohikulkijoilla ja museovierailijoilla on mahdollisuus seurata avoimia harjoituksia ja tilassa toteutettavia esityksiä Kulman ulkopuolelta.

Tanssi! Liikettä kuvataiteessa 1880–2020 on avoinna HAM Helsingin taidemuseossa 25.3.–11.9.2022. Näyttely siirtyy Helsingistä Oulun taidemuseoon syksyllä 2022.