Helsingille tulossa vuoteen 2030 ulottuva taide- ja kulttuurivisio

UUTISET JA TIEDOTTEET
20.2.2019

Helsinki on asettanut työryhmän valmistelemaan kaupungille taide- ja kulttuurivision vuosille 2019–2030. Tavoitteena on käynnistää laaja ja avoin keskustelu taiteen ja kulttuurin merkityksestä koko kaupungille. Monialaisessa työryhmässä mukana ovat mm. koreografi Sonya Lindfors ja Suomen kansallisoopperan ja -baletin pääjohtaja Gita Kadambi.

Aleksi Malmberg toimii taide- ja kulttuurivisiotyöryhmän puheenjohtajana ©Maarit Kytöharju

Taide- ja kulttuurivisiotyöryhmä tarkastelee taiteen ja kulttuurin roolia kaupungissa pitkäjänteisesti, asettaa taiteen ja kulttuurin edistämiselle tavoitteet ja esittää toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Työryhmän tehtävänä on tuottaa Helsingille linjaukset, joiden nojalla kaupungissa toimivat tahot, myös muut kuin kaupungin omat toimijat, voivat edistää vision toteutumista.

Helsingissä taiteen ja kulttuurin yleisöt kasvavat jatkuvasti, ja toimijoiden kenttä on yhä laajempi. Kaupungissa on syntynyt tarve tarkastella yhä rikkaamman ja monimuotoisemman taide- ja kulttuurikentän toimintaedellytyksiä ja merkitystä koko kaupungille. Vilkas ja monipuolinen taide- ja kulttuurielämä on myös kansainvälisesti merkittävä vetovoimatekijä.

Taide- ja kulttuurivisiotyöryhmän puheenjohtajana toimii Helsingin kaupunginorkesterin intendentti Aleksi Malmberg. Työryhmän muut jäsenet ovat emeritusjohtaja, FM Leif Jakobsson (Svenska Kulturfonden), pääjohtaja Gita Kadambi (Suomen kansallisooppera ja -baletti), professori Elina Knihtilä (Teatterikorkeakoulu), suunnittelijaopettaja Emmi Komlosi (Helsingin Työväenopisto), koreografi ja taiteellinen johtaja Sonya Lindfors (Urbanapa), taiteilija, taiteen tohtori Teemu Mäki (Suomen taiteilijaseuran puheenjohtaja), toimitusjohtaja Eeka Mäkynen (Finnish Metal Events Oy), toimitusjohtaja Sara Norberg (Cinematic) sekä erityisasiantuntija Veli-Markus Tapio (Suomen kulttuurirahasto).

”Tulevaisuus on kaupunkien, ja ensi vuosikymmenellä meillä on useita kysymyksiä kysyttävänä ja ratkottavana yhdessä. Tuleva työ tarjoaa tilaisuuden avata taiteen mahdollisuudet uuden kynnyksellä. Olen iloinen, että Helsinki tunnistaa taiteen ja kulttuurin painoarvon”, työryhmän puheenjohtaja Aleksi Malmberg summaa taide- ja kulttuurivisiotyön merkityksen.

Samalla perustettuun taide- ja kulttuurivisiotyön ohjausryhmään kaupungilla kuuluvat kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio (ohjausryhmän puheenjohtaja), kulttuurijohtaja Tuula Haavisto, yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti, kaupunginsihteeri Leena Mickwitz ja erikoistutkija Pasi Saukkonen. Sekä ohjausryhmän että työryhmän sihteerinä toimii suunnittelija Ulla Laurio.

Työryhmän ja ohjausryhmän toimikausi kestää 31.1.2020 saakka.

Taide- ja kulttuurivisio on osa Helsingin kaupunkistrategiaa, josta päättäessään 27.9.2017 kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginvaltuutettu Jörn Donnerin toivomusponnen:

”Kaupunginvaltuusto edellyttää että kaupungin toimesta selvitetään mahdollisuutta pikaisesti perustaa laaja-alainen komitea joka luo visioita kulttuurin edistämiseen Helsingissä tähtäimenä tehdä kaupungista monimuotoiseen kulttuuriin tekemiseen ja tuottamiseen innostava ilmapiiri lähimmän kymmenvuotiskauden aikana.”