Historiallisen laaja tutkimus tanssin kentästä – kutsu tutkijat kylään!

UUTISET JA TIEDOTTEET
28.5.2017

Tutkijat Marja-Liisa Trux ja Isto Turpeinen sekä dokumentaristi Salla Sorri tutkivat tanssin kentän toimintatapoja poikkeuksellisen laajalla, Tanssin taloon linkittyvällä, kolmivuotisella hankkeella. Tavoitteena on paitsi havainnoida tanssin kentän toimintaa, myös synnyttää yhdessä tekemisen kulttuuria.

Trux ja Turpeinen havainnoivat tutkimuksessaan tanssin kentän toimintaa sekä luovat uudenlaista toimintakulttuuria yhdessä tanssin tekijöiden kanssa. Tavoitteena on tuoda tekijöitä lähemmäs toisiaan ja löytää yhteisiä toimintatapoja.

Tutkimus käynnistyy Tanssin talon verkostoista, mutta etenee matkan myötä. Aluksi tutkijat keskittyvät toiminnan havainnointiin. Havainnointia seuraa palaute ja työnohjauksellinen vaihe sekä uusien, yhteisten toimintamallien ideointi ja kehittäminen. Tutkijoihin voi ottaa yhteyttä ja pyytää heitä vieraakseen. Tutkijoiden vierailua voi ajatella vaikka kehittämispäivänä itselleen ja omalle työlleen.

Tutkijat toimivat itsenäisesti, mutta työ linkittyy Tanssin taloon, jonka on määrä toimia kotina kaikelle tanssille. Truxin ja Turpeisen työn ohessa dokumentaristi Salla Sorri toteuttaa Tanssin talon rakentumista ja sen eri prosesseja dokumentoivan elokuvan.

Tutkimus “tanssikulttuurin muutosta yhteiseen taloon” ja dokumenttielokuva Tanssin talosta on saanut Jane ja Aatos Erkon säätiöltä 364 000 euron ja Suomen Kulttuurirahastolta 56 000 euron apurahan.