Kaikki lastenkulttuurista saman sivuston alla

UUTISET JA TIEDOTTEET
13.4.2016

Uusi internetsivusto kokoaa kattavasti tapahtumia ja tietoa lastenkulttuurista.  Lastenkulttuuri-fi sivusto toimii tiedotuskeskuksen omaisesti ja se on lastenkulttuuriorganisaatioiden, lastenkulttuuritoimijoiden sekä muiden kulttuuritoimijoiden verkostoitumistyökalu ja ajankohtainen tietopankki.

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton ylläpitämä sivusto tekee lastenkulttuurialaa tunnetuksi, edistää laadukasta ja saavutettavaa lastenkulttuuria sekä kirkastaa lastenkulttuurityön profiilia.

Tapahtumia, tietoa ja tekemistä

Sivuston tapahtumakalenterista löytyy lastenkulttuuritapahtumia, -festivaaleja ja -näyttelyitä sekä alan ammattilaisille suunnattuja seminaareja ja koulutuksia. Tapahtumajärjestäjät voivat itse ilmoittaa tapahtumiaan kalenteriin.

Sivustolla löytyy myös oppaita taidekasvatusmenetelmiin eri taiteen aloilta, esimerkiksi oppaita musiikkivideoiden tekemiseen, kulttuuriperintökasvatukseen ja tanssin käyttöön opetuksessa.

Lastenkulttuuri.fi on myös koonnut yhteen tietoa lastenkulttuurityön tekijöistä ja tukijoista.

Sivustoa ylläpitää Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto.