Katutanssin asemaa edistävä Sade ry Tanssin tiedotuskeskuksen jäsenyhteisöksi

UUTISET JA TIEDOTTEET
17.8.2020

Valtakunnallisesti katutanssin, sen harrastajien ja ammattilaisten aseman ja yhteyksien kehittämiseen keskittynyt Sade ry hyväksyttiin tiedotuskeskuksen jäsenyhteisöksi keväällä 2020. Tanssin tiedotuskeskuksella on kaksitoista jäsenyhteisöä, jotka edustavat laajasti suomalaista tanssin kenttää: tanssitaidetta ja tanssikulttuuria.

Jäsenyhteisöt ovat edustettuina tiedotuskeskuksen hallituksessa ja vaikuttavat siten sen toimintaan. Street Art Dance Essentials SADE ry on Tanssin tiedotuskeskuksen 12. jäsenjärjestö. Muut jäsenyhteisöt >

Vuodesta 2005 toimineen SADE ry:n tavoitteena on edistää suomalaisen katutanssilajien ja hip hop -kulttuurin tietoisuutta Suomessa, sekä katutanssin ammattilaisten työskentelyedellytyksiä taidetanssin puolella. Toiminnan tavoitteena on luoda ja ylläpitää katutanssin toimijoiden yhteyksiä  kunta- ja yrityssektorilla, kansainvälisellä ja kotimaisella katutanssin kentällä sekä laajalla tanssin ammattilaiskentällä yli lajirajojen.

Yhdistys järjestää vuosittain tapahtuvaa kansainvälistä SADE -katutanssifestivaalia sekä vuodesta 2017 lähtien Call Out Suomi -katutanssitapahtumia. Jälkimmäinen keskittyy matalan kynnyksen toimintaan nuorisotiloilla, -tapahtumissa ja kouluilla sekä uuden sukupolven tuomiseen katutanssin pariin.

SADE ry: muodostaa joukko tuottajia, ammattitanssijoita ja pedagogeja sekä nuorisotyön, musiikkikentän että liiketalouden ammattilaisia. Toimintaa ohjaa toiminnanjohtaja yhdessä kuusihenkisen hallituksen, SADE-Festivaalin työryhmän ja Call out Suomi® -työryhmän kanssa. Lisäksi yhdistyksellä on noin 40 jäsentä ympäri Suomea.

Keväällä 2020 SADE ry hyväksyttiin opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisten nuorisojärjestöjen toiminta-avustusten piiriin. Tanssin tiedotuskeskuksen moniääniseen jäsenyhteisöjen joukkoon Sade ry tuo katutanssilajien ja hip hop -kulttuurin ymmärrystä.

Lue lisää