Kirsi Monni jatkaa koreografian professorina

UUTISET JA TIEDOTTEET
6.9.2018

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun koreografian professorina jatkaa Kirsi Monni. Monni on tehnyt pitkän uran tanssijana, koreografina, opettajana, tutkijana ja tanssin tuotannollisten rakenteiden kehittäjänä. Hän väitteli tanssitaiteen tohtoriksi vuonna 2004 ja on toiminut tanssitaiteen professorina Teatterikorkeakoulussa vuodesta 2009. Monnin uusi kausi alkaa 1.1.2019. Toimikausi on viisivuotinen.

Kirsi Monni © Petri Summanen

Teatterikorkeakoulun dekaani Maarit Ruikka kertoo, että Monni on johtanut ja kehittänyt koulutusohjelmaansa määrätietoisesti, näkemyksellisesti ja ansiokkaasti yhteistyössä muiden akatemian koulutusohjelmien kanssa. Monni on myös toiminut aktiivisesti Teatterikorkeakoulun eri hallinto- ja toimielimissä, muun muassa akatemian julkaisutoimikunnan puheenjohtajana.

”Kirsi Monni on syvällisesti perehtynyt tanssitaiteeseen, taiteen tekemiseen ja luovien prosessien problematiikkaan. Hänellä on selkeästi artikuloitu visio ja hän on linjannut toiminnalleen ajankohtaisen taiteellispedagogisen suunnan. Tämä on sekä nostanut opetuksen tasoa että tuonut nykydiskurssin, kansainväliset kumppanit ja tutkimukselliset näkökulmat opiskelijoiden viitekehykseksi.”

Ruikan mukaan Monni on utelias kehittämään omaa ymmärrystään taiteen uusista toimintamahdollisuuksista ja merkityksestä yhteiskunnassa. Nämä taidot ja ominaisuudet yhdistettynä akateemiseen kypsyyteen mahdollistavat opiskelijoille syvällisen perehtymisen taiteeseen.

Monni itse kertoo hakeneensa jatkokautta siksi, että vaikka taidetta tehdään kentällä, yliopisto on ainoa paikka, jossa taiteen opetukseen liittyen ja sen lisäksi tehdään myös tutkimusta.

”Olen koreografi, mutta minulla on vahva intressi alan teoreettiseen kehitystyöhön ja syvempään ymmärtämiseen myös käsitteellisellä tasolla, käytännön työhön yhdistyen. Yliopistokonteksti mahdollistaa myös opetukseen ja tutkimukseen liittyvän kansainvälisen yhteistyön ja sen kehittämisen. Lisäksi minusta on innostavaa ja inspiroivaa saada tehdä työtä motivoituneiden opiskelijoiden kanssa, yhdessä alaa pohtien ja työstäen.”

Myös tanssitaiteen professuuriin on tehty hiljattain uusi nimitys, sillä Eeva Muilu aloitti tehtävässä 1.8.2018.

Lue lisää