Korona-aikana tanssitoimijoiden on pitänyt pärjätä puolet vähemmällä – freelancerien kurjistuva tilanne näkyy kaikissa kyselyissä

UUTISET JA TIEDOTTEET
Sanna Kangasluoma, 22.2.2021

Esittävien taiteiden tilannekuvaa koronakriisin kourissa on selvitetty viime aikoina monin kyselyin, joiden tulokset kaikki kertovat samaa: koko ala on vaarassa ja kriisin vaikutukset ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen.

Tanssin tiedotuskeskus tarkasteli opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä OKM:n tammikuun lopulla tekemän kyselyn tanssialaa koskeneita vastauksia. Tilanteen vakavuus ja kriisin syvyys hahmottuu vastauksista selvästi. Eniten tilanne näyttää kurjistavan muutenkin haavoittuvaisessa asemassa olevien, vakinaisen työsuhdeturvan ulkopuolella työskentelevien freelancerien sekä heikosti resursoitujen vapaan kentän ryhmien asemaa.

Samaan johtopäätökseen on tullut esittävien taiteiden toimikunta, joka on vedonnut Taideneuvostoon ja vaatinut konkreettisia toimia koronan kielteisten vaikutusten lieventämiseksi taiteen kentällä. Myös Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme on uutisoinut freelancerien menetyksistä.

Useampi kuin neljä viidestä OKM:n kyselyyn vastanneesta freelancerista sanoi työtilaisuuksiensa vähentyneen ja toimeentulon heikentyneen vuonna 2020, eikä tilanteen arvioida muuttuvan vuonna 2021.

Normaalivuoteen verrattuna korona on vähentänyt tuloja huomattavasti: yli 40 %:lla vastaajista tuloja on ollut vain puolet tai alle puolet vuoden 2019 tuloista. Lähes viidenneksellä tuloja on ollut vain neljäsosa normaalivuoden tuloista.

Jos rajoitukset jatkuvat kesään 2021 asti, tanssialan toimijoista lähes 90 % on sitä mieltä, että heidän toimintansa vaarantuu oleellisesti

Kun isompien toimijoiden, esimerkiksi vos-tanssiryhmien taloudelliset vaikeudet pitkittyvät, siitä seuraa, että ne voivat palkata freelancereita yhä vähemmän. Rekrytoinnit ovat vähentyneet yli puolella tanssin vastaajista vuonna 2020, ja mikäli tilanne jatkuu vielä tänä vuonna, vastaajat ennakoivat niiden vähenevän vielä enemmän.

OKM:n kyselyyn vastanneista tanssialan toimijoista lähes 90 % on sitä mieltä, että jos rajoitukset vielä jatkuvat kesään 2021 asti, heidän toimintansa jatkuminen vaarantuu oleellisesti tai tarvitaan ainakin merkittäviä muutoksia. Omia palvelujaan on karsinut jo ¾ vastaajista ja jopa joka viides arvelee oman organisaation toiminnan keskeytyvän.

Peruuntumiset aiheuttavat tulpan, joka jumittaa esitystoimintaa pitkälle tulevaisuuteen

Tilanteen seuraukset tulevat näkymään pitkään. On mahdollista, että esitystiloista ja -paikoista tulee pula, kun korona-aika on ohi, sillä nyt peruuntuneet esitykset ja ensi-illat jonottavat niihin pääsyä. Samasta syystä esitysten kotimaisen kiertuejärjestelmän tarve korostuu entisestään. Todennäköinen seuraus on myös hitaus ja jähmeys kansainvälisen toiminnan elpymisessä.

Taideneuvosto ja esittävien taiteiden toimikunta kantavat erityistä huolta nuorten, vasta valmistuvien taiteilijoiden tulevaisuudesta. Kun nuorille ei tarjoudu työtilaisuuksia, heillä ei ole myöskään mahdollisuuksia ammatilliseen kentänvaltaukseen. Jo sovitut ohjelmistot siirtyvät eteenpäin ja täyttävät muutenkin riittämättömät ja kilpaillut esitystilat pitkälle tulevaisuuteen.

Esitystoiminnan siirtämiseen verkkoon ei ole pienillä toimijoilla samanlaisia mahdollisuuksia kuin isommilla

Lisäksi on otettava huomioon koronakriisin vaikutukset taiteen ja kulttuurin kuluttamiseen. Kuluttajilla voi olla myös aikaisempaa vähemmän rahaa esityslippuihin, jolloin toimijoiden oman toiminnan tuotot uhkaavat laskea. Kun omarahoitusosuudella on vaikutusta muuhun rahoitukseen ja julkiseen tukeen, seurauksena voi olla laskeva kierre tai stagnaatio niilläkin, joilla olisi muuten kasvumahdollisuuksia.

Tanssin tiedotuskeskus kiinnitti huomiota myös siihen, että esitystoiminnan siirtäminen verkkoon, vaikka vain osin, luo epätasa-arvoa nykyisten resurssien puitteissa: osaamista ja tekniikkaa tai rahoitusta niiden hankkimiseen ei välttämättä pienillä toimijoilla ole samalla tavalla kuin isommilla.

Viimeistään korona-aikana taiteen rahoituksen haavoittuvaisuus on tullut näkyväksi. Taiteen ja kulttuurin rahoituksen riippuvuus veikkausvoittovaroista olisi viimeistään nyt purettava ja siirrettävä rahoitus budjettivaroihin.

”Jo nyt on selvää, että koko suomalaisen kulttuurin kenttä kokee pandemiasta pitkäkestoisia vaurioita. Tämän katastrofin lisäksi kulttuurialaa uhkaa jälleen täysin kohtuuttomasti nimenomaan taiteen kenttään kohdistuva näkymä veikkausvoittovarojen rajusta pudotuksesta. Yhdessä koronan taloudellisten seuraamusten kanssa nämä leikkaukset johtaisivat lainkaan liioittelematta taidetoiminnan täystuhoon. Taideneuvosto vaatii, että valtion vuoden 2022 taidebudjetissa kompensoidaan täysimääräisesti taide- ja kulttuuritoiminnan veikkausvoittovarojen leikkaukset”, sanoo Taideneuvoston puheenjohtaja Juha Itkonen tiedotteessa 16.2.2021.

Taideneuvosto muistuttaa, että ennen pandemiaa luovat alat olivat vahvassa kasvussa myös taloudellisesti. Jos niiden herkkä infrastruktuuri tuhoutuu, sitä on hyvin vaikea luoda uudestaan.


Opetus- ja kulttuuriministeriön kysely koronan vaikutuksista taiteen, kulttuurin ja luovien alojen toimintaan (kysely oli käynnissä 18.1.-1.2.), linkki kyselyyn › OKM uutisoi kyselyn tuloksista maaliskuussa.