Koronasta kärsineille kesän kulttuuritapahtumille 7 miljoonaa OKM:ltä

UUTISET JA TIEDOTTEET
6.10.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt yli seitsemän miljoonaa euroa avustuksina koronavirusrajoitusten vuoksi peruuntuneille tai ennakoitua pienempinä toteutuville kulttuuritapahtumille. Tuen tavoitteena on, että taide- ja kulttuuritapahtumia järjestävien yhteisöjen ja säätiöiden edellytykset jatkaa toimintaansa säilyvät poikkeuksellisista oloista huolimatta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on jakanut yhteensä 7 157 000 euroa korona-avustuksina kesän kulttuuritapahtumien järjestäjille. Järjestäjäorganisaatioita tuetaan, jotta ne pystyvät jatkamaan toimintaansa koronatilanteen aiheuttamista tappioista huolimatta ja valmistautumaan ensi vuoden tapahtumien järjestämiseen. Tukea myönnettiin yhteensä sadalle hakijalle.

”Korona on kurittanut kulttuuritoimijoita kovalla kädellä. Siksi on tärkeää, että tämän vuoden lisätalousarviossa on pystytty ohjaamaan lisätukea kulttuurille ja taiteelle”, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko sanoo tiedotteessa.

”Useat tapahtumat ovat toteutuneet ennakoitua pienempänä, siirtyneet tai peruuntuneet kokonaan. Toisaalta alalla on käytetty luovuutta ja on syntynyt kekseliäitä avauksia korvaamaan puuttuvia kulttuuritapahtumia ja -tilaisuuksia.”

”Uusia liiketoimintamalleja esimerkiksi virtuaalisista live-esityksistä tulisi mielestäni kehittää edelleen. Tapahtumat voisivat saada paljon laajemman yleisön, jos niitä voi seurata eri puolilta Suomea tai ulkomailta.”

Avustus oli tarkoitettu koronapandemiasta johtuvista syistä peruuntuneisiin tai ennakoitua pienempinä 1.6.–31.8.2020 toteutuneisiin kulttuuritapahtumiin. Se myönnettiin oikeuskelpoisille yhteisöille, jotka järjestävät Suomessa taide- ja kulttuuritapahtumia vakiintuneesti ja säännöllisesti.

Avustuksia ministeriöltä haettiin noin 12 miljoonan euron edestä joko toiminnan lisärahoituksena tai erityisavustuksena eli hankerahoituksena. Moni hakijoista on saanut vakiintuneeseen toimintaansa yleisavustusta joko opetus- ja kulttuuriministeriöstä tai Taiteen edistämiskeskukselta. Erityisavustusten hakemuksissa korostui toimijakentän laajuus ja monimuotoisuus. Avustuksista päätettäessä on otettu huomioon muun muassa hakijoille koronapandemiasta aiheutuneet tulonmenetykset ja säästöt sekä toimintaedellytysten parantamiseksi tarvittavat toimet.

Peruuntuneista tanssitapahtumista tukea saivat ainakin Pyhäsalmen Tanssi ry, oululainen TaikaBox ry sekä Helsingin kansainvälistä balettikilpailua järjestävä yhdistys.