Koululaiset toivovat lisää tanssia

UUTISET JA TIEDOTTEET
18.3.2016

Lähes 120 000 koululaista on kertonut kiinnostuksestaan taiteen, kulttuurin ja liikunnan harrastamiseen kouluissa. Erityisesti kiinnostavat tanssi, musiikki ja valokuvaus.

Enemmistö koululaisista toivoi lisää harrastetunteja ja mahdollisuuksia käyttää koulun tiloja ja välineitä myös omatoimiseen harrastamiseen.

Yli puolelta miljoonalta koululaiselta on kysytty, mitä he haluaisivat harrastaa. Nyt koululaiset ovat puhuneet: heitä kiinnostaa tanssi (parkour, street-, showdance), musiikki (soittaminen, musiikkitekniikka, kuorolaulu) sekä valokuvaus. Liikuntalajeista koululaisia kiinnostaa eniten jää- ja lumilajit, uinti sekä palloilulajit.

”Tykkäisin showtanssista tai nykytanssista. Oli hyvä ajatus pitää tällanen kysely, koska kotipaikkakunnallani on liian vähän harrastustoimintaa.” Poika, 6. luokka

Opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttama kysely oli tähän mennessä laajin valtakunnallinen kartoitus oppilaiden harrastamisesta. Vastanneita oli yhteensä 118 160 koululaista 230 kunnasta.

Vastaukset vaikuttavat rahoitukseen

Hallituksen kärkihanke pyrkii parantamaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta. Koululaisten vastauksilla onkin konkreettista vaikutusta heidän harrastustarjontaan, sillä rahoitus jaetaan koululaisten toiveiden perusteella.

”Lasten ja nuorten toiveiden kuuleminen oli ensimmäinen toimenpide tässä kärkihankkeessa. Taide- ja kulttuuritoimijat voivat hakea avustusta lapsia ja nuoria kiinnostavien harrastetuntien järjestämiseen kouluissa tai läheisissä kulttuuritiloissa”, sanoi opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen vastaanottaessaan kyselyn tulokset.

Kärkihankkeiden toimenpiteillä monipuolistetaan lasten taiteen, kulttuurin ja liikunnan harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä ja lisätään varhaiskasvatusikäisten lasten taide- ja kulttuuriosallistumista.

Jokainen kyselyyn vastannut koulu ja kunta saa tiedon oppilaiden kiinnostuksen kohteista. Kyselyn tulokset on nähtävillä ministeriön verkkosivuilla ja välitetään myös taide- ja kulttuuritoimijoille, jotka voivat hakea koulukohtaisten tulosten pohjalta ministeriöltä kärkihankeavustusta harrastetuntien järjestämiseen kouluissa tai kouluja lähellä olevissa kulttuuritiloissa. Hakuaika on 18.3.-13.4.2016.

Avustushaku taiteen ja kulttuurin harrastetuntien järjestämiseen:

Lastenkulttuurin saatavuuden parantaminen

Taiteen perusopetuksen saatavuuden parantaminen