Koululaisten päiviä monipuolistetaan kulttuurin ja liikunnan kärkihankkeilla

UUTISET JA TIEDOTTEET
2.3.2016

Hallitus haluaa monipuolistaa koululaisten päiviä kulttuurin ja liikunnan keinoin: kärkihankkeiden tavoitteena on muun muassa saada nuoret liikkumaan tunnin päivässä ja lisätä taiteen, kulttuurin ja liikunnan harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteyteen.

”Käytännössä se voi tarkoittaa esimerkiksi pidempiä liikuntavälitunteja, oppimista muualla kuin pulpeteissa, biologiaa liikunnallisella luontoretkellä tai vaikkapa paikallisten urheiluseurojen kanssa yhteistyössä toteutettuja liikuntakerhoja koulujen iltapäivissä. Toteutus on vapaa, tavoite on yhteinen – lapset liikkeelle”, kertoo opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen tiedotteessa.

Tarjoa palvelua Liikkuville kouluille

Liikkuva koulu -hankkeen tavoitteena on saada jokainen peruskouluikäinen lapsi ja nuori liikkumaan tunnin päivässä. Tavoitteena on paitsi aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä, myös oppilaiden osallistaminen ja istumisen vähentäminen.

Kunnat ja yksityiset koulutuksen järjestäjät voivat hakea avustusta Liikkuva koulu -toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen. Erilaiset palvelutarjoajat, kuten tanssitoimijat, voivat puolestaan tarjota koulutusta, materiaaleja tai muita valmiita palveluita Liikkuville kouluille. Liikkuvalle koululle voi tarjota esimerkiksi teemapäiviä, kerhotoimintaa ja koulumatkojen aktivointia. Oman palvelunsa voi ilmoittaa mukaan liikkuvakoulu.fi -sivustolla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö kartoittaa myös kevään aikana koululaisten taiteen ja kulttuurin alojen sekä liikuntalajien kiinnostusta. Yli puolelle miljoonalle 1.–10.-luokkalaiselle suunnatun kyselyn tulokset välitetään taide- ja kulttuuritoimijoille sekä taiteen perusopetuksen järjestäjille, jotka voivat hakea ministeriöltä keväällä kärkihankeavustusta harrastetuntien järjestämiseen kouluissa. Vastausten perusteella on tarkoitus kehittää koululaisten harrastusmahdollisuuksia ympäri maata.