Kulttuuriministeri Sampo Terho: Ensi vuonna miljoonan lisärahoitus esittävän taiteen vapaalle kentälle

UUTISET JA TIEDOTTEET
7.9.2018

Ensi vuoden miljoonan euron lisämääräraha käytetään vapaan kentän kolmevuotisiin toiminta-avustuksiin. Nyt sovitut esittävän taiteen rahoitusuudistuksen suurimmat muutokset tulevat olemaan siirtyminen 1- tai 3-vuotisiin toiminta-avustuksiin sekä tuotantoalustojen hyväksyminen tuettavan toiminnan piiriin. Harkinnanvaraiset avustukset jakaa Taiteen edistämiskeskus.

Kevään 2018 kehysriihessä vuosille 2020-2023 hallitus on sopinut, että museoiden, teattereiden ja orkestereiden rahoitusjärjestelmää uudistetaan toteuttamalla museoiden valtionosuusjärjestelmän uudistus ja parantamalla esittävän taiteen ns. vapaiden ryhmien toimintaedellytyksiä.

”Uudistuksen toimeenpanosta aiheutuviin kustannuksiin varataan vuodesta 2020 lukien yhteensä 7 miljoonaa euroa, josta esittävän taiteen vapaan kentän osuus on kolme miljoonaa. Uudistus käynnistetään etupainotteisesti. Sitä varten talousarviossa on varattu ensi vuodelle miljoonan euron määräraha, joka käytetään vapaan kentän kolmevuotisiin toiminta-avustuksiin”, sanoo kulttuuriministeri Sampo Terho.

Taiteen edistämiskeskuksen kautta jaettavia harkinnanvaraisia avustuksia uudistetaan VOS-uudistustyöryhmän esittämällä tavalla. Uudistus kohdentuu noin 105 toiminta-avustusta saavaan ammattilaisryhmään teatterin, tanssin, sirkuksen ja musiikin aloilla. Muilta osin esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistaminen on jatkovalmistelussa ministeriössä.

Kulttuuriministeri Sampo Terhon mukaan uudistuksella on huomattava vaikutus vapaalla kentällä työskentelevälle noin 600 taiteilijalle. Suurimmat muutokset tulevat olemaan siirtyminen 1- tai 3-vuotisiin toiminta-avustuksiin sekä tuotantoalustojen hyväksyminen tuettavan toiminnan piiriin.

”Uudistuksella helpotetaan toiminta-avustuksen piiriin pääsemistä, tuetaan alan uudistumista sekä parannetaan toimijoiden toiminnan kehittymistä pitkäjänteisempään suuntaan. Myös siirtymistä valtionavustuksen piiristä valtionosuustoimijaksi helpotetaan. Tuotantotapa tai genre ei ole enää määräävä tekijä”, sanoo ministeri Terho.

Lisätietoja: erityisavustaja Toni Kokko, p. 02953 30113

Lue lisää