Kun taiteidenvälisyys tulee kokemukseksi

UUTISET JA TIEDOTTEET
8.3.2017

Ismo-Pekka Heikinheimo kertoo uudessa kirjassaan kahden taideteoksen yhteyteen Porin taidemuseoon vuosina 2012–2013 tekemistään kahdesta koreografiasta Looping ja Anamorphic Variations.

Heikinheimo loi uuden käsitteen ”taideteossidonnainen”, sillä paikkasidonnainen (site-specific) tuntui liian väljältä. Taideteossidonnainen koreografia merkitsee tietyssä paikassa sijaitsevan ja tietyn taideteoksen yhteyteen tehtyä koreografiaa. Kirjassa hän avaa taidelajien kohtaamista ja havainnollistaa oman työskentelynsä esimerkkien avulla, miten merkityksiä syntyy ja kehittyy tällaisessa kohtaamisessa.

Tanssitaidetta ja kuvataidetta töissään aiemminkin yhdistänyt Heikinheimo kirjoittaa paljon tilasta ja tanssijasta tilallisen kokemuksen todentajana ja ajattelun lihallistajana.

Anamorphic Variations. Taideteos Felice Varini. Kuva Sakari Viika.

Anamorphic Variations. Taideteos Felice Varini. Kuva Sakari Viika.

”Tanssijoiden keskittyminen ja yhdessä tanssiminen luovat tilaan ilmapiirin, jota kuvataideteoksen on vaikea saavuttaa. Ihminen jakaa ihmiselle ilman välikäsiä, kehollisuutensa kautta. Tanssijan ajattelu on nähtävissä lihallisessa muodossa. Tanssijan kehollisen topografian hallinta voi olla niin tarkkaa ja hienovaraista, että se on katsojan mielestä ihmeellistä. Tanssija hallitsee tilan käytön. Hän osaa suunnata energiansa ja sijoittaa liikkeensä tarkasti suhteessa tilaan ja tilassa oleviin katsojiin tai toisin ilmaisten suhteessa kokijoihin tai kanssajakajiin.”

Heikinheimo johdattaa lukijan havainnollisesti työnsä käsitteellisten ja käytännöllisten vaiheiden läpi jakaen samalla työtapojaan ja -välineitään tulevien taiteellisten prosessien käyttöön. Teos on hienosti toteutettu verkkojulkaisuna, jossa hypertekstin avulla kirjoittajan ajattelu ja omat pohdinnat, lähdetekstit ja viitteet sekä kuvat ja videot avautuvat linkkeinä tai ponnahdusikkunoina tekstin virtaan.

Julkaisun nimi on Taideteossidonnaista koreografiaa museokontekstissa, mutta siitä vaikuttaa saavan melko kompaktissa paketissa laajemmankin tuntuman koreografiseen ajatteluun ja koreografian syntyprosessiin. Eri taidelajien välinen vuorovaikutus ja kerroksellisuus tulevat selkeästi ilmaistuiksi monesta näkökulmasta.

”Minun mielestäni taidetta ei ole ilman taidetta. Taide pohjautuu taiteeseen. Se on kulttuurin kerroksellista ja vähittäistä rakentamista sen päälle, sisälle ja viereen. – – Se on aina vuorovaikutuksellista, sillä ihminen on aina suhteessa johonkin”, Heikinheimo kirjoittaa loppusanoissa.

Ismo-Pekka Heikinheimo: Taideteossidonnaista koreografiaa museokontekstissa, KINESIS 7, 2017 (Taideyliopiston teatterikorkeakoulun tanssitaiteen koulutusohjelmien julkaisusarja).

Ismo-Pekka Heikinheimon Porin taidemuseoon toteuttamat teokset:
Looping –  Pavel Mrkusin videoinstallaatioon Defragmentation
Anamorphic Variations – Felice Varinin installaatioihin Deuz cimaises, six cadres sekä Onze disques pour onze carrés