Kyselytutkimus: Teatteri- ja tanssiesityksissä käyminen parantaa elämänlaatua

UUTISET JA TIEDOTTEET
19.6.2017

Tanssiesityksessä kävi lähes neljännes 15–79-vuotiaista viime vuonna. Puolet suomalaisista oli käynyt teatterissa kuluneen 12 kuukauden aikana.

Suomen Teatterit ry teetti yhteistyössä Tanssin tiedotuskeskuksen ja Teatterikeskuksen kanssa selvityksen suomalaisten teatterissa, tanssiesityksissä ja oopperassa käynneistä. Joulukuussa 2016 toteutettu selvitys osoittaa, että käynneissä on pientä kasvua (4 %) vuodesta 2012, jolloin tutkimus tehtiin edellisen kerran.

Tanssiesityksiä suosivat opiskelijat ja lapsiperheet hieman muita enemmän. Tärkein syy tanssiesityksessä käymiseen on elävän esityksen kokeminen (64 %). Oma tanssiharrastus kannustaa osaa ihmisistä käymään esityksessä (27 %). Tanssitaiteen käsittelemät aiheet jakavat mielipiteet: 46 %:lle kävijöistä ne ovat erittäin tai melko tärkeä syy mennä katsomaan tanssia, mutta yhtä suurelle joukolle niillä on vain vähän tai ei lainkaan merkitystä valinnassa.

Kulttuurin kuluttaminen ja kilpailu vapaa-ajasta

Tanssiesityksessä käyminen on suunnilleen yhtä suosittua kuin klassisen musiikin konserteissa tai suurissa stadionkonserteissa käyminen – suosituimmuuslistan sijalla 10. Tanssiesityksissä kävijät kävivät myös klassisissa konserteissa ja oopperassa. Kaikkein suosituinta oli kirjastossa, elokuvissa ja museoissa käyminen.

Ihmisten vapaa-ajasta kilpailevat aikaisempaa (2012) enemmän elokuvat ja konsertit. Myös koti-iltojen, sosiaalisen median ja omien harrastusten vetovoima on kasvanut.

Hieman pienempi joukko kuin vuonna 2012 kannattaa yhteiskunnan tukea näyttämötaiteelle tai ei osaa arvioida asiaa. Naiset, lapsitaloudet, johtavassa asemassa olevat ja opiskelijat/koululaiset ovat muita useammin sitä mieltä, että yhteiskunnan tulisi tukea näyttämötaidetta nykyistä enemmän.

Miksi jotkut eivät käy tanssiesityksissä?

Useimmiten mainittu syy tanssiesityksissä käymättömyyteen on se, että tanssi ei kiinnosta (50 %). Osa ilmoittaa, että ei ymmärrä taidemuotoa (18 %) tai että paikkakunnalla ei ole tarjontaa (16 %). Tutkimusta voi tulkita siten, että tanssi on tuntemattomampi taidemuoto, johon ei ole syntynyt kosketusta: tanssi saatetaan kokea vaikeana ymmärtää, joten siitä ei olla kiinnostuneita.

Se että tanssiesityksiä ei ole paikkakunnalla, ilmoitetaan selvästi aikaisempaa useammin syyksi käymättömyyteen (nyt 16 %, aikaisemmin 6 %). Muut ei-käyntien syyt ovat pysyneet melko samanlaisina vuodesta 2012.

Iloa ja uusia ajatuksia

Katsojat kokivat saaneensa esityksistä iloa (67%), uusia ajatuksia (40%) ja esteettistä nautintoa (35%). Peräti 46 % vastaajista arvioi, että esityksissä käyminen lisää hyvinvointia ja parantaa elämänlaatua.

Kyselyn toteutti Kantar TNS internetpaneelissa joulukuussa 2016. Siihen vastasi 2571 henkilöä.