Leikkaukset lisäävät tanssialan työttömyyttä

UUTISET JA TIEDOTTEET
1.11.2016

Vuonna 2012 aloitetut säästötoimenpiteet ja leikkaukset ovat kohdistuneet henkilöstökuluihin erityisen voimakkaasti tanssitoimijoilla, sillä toimintamäärärahat ovat olleet lähtökohtaisestikin pienet. Uudet leikkaukset lisäävät alan työttömyyttä entisestään ja heikentävät taiteellisen työskentelyn edellytyksiä.

Tanssin Tiedotuskeskus ry:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 (lyhennetty)

Valtiontalouden tasapainottaminen ja taide- ja kulttuurirahoituksen kohdalla jo vuodesta 2012 lähtien jatkuneet leikkaukset ja määrärahakehitys kohdistuvat erityisen rankkoina pieniin toimijoihin ja ei-institutionalisoituneille taiteenaloille. Tanssitaide kuuluu näihin.

Hallituksen esityksessä vuoden 2017 talousarvioksi esitetään teatteri- ja orkesterilain valtionosuusrahoituksen piirissä oleville 0,6 % leikkausta henkilötyövuoden yksikköhintaan. Kun leikkaus tulee aiempien leikkausten päälle, on niiden yhteisvaikutus pienille toimijoille kohtalokas. – – Yleiseen hintatasoon ja palkkakehitykseen suhteutettuna valtionavustus on vähentynyt vuodesta 2012 lähtien tehtyjen säästöjen vaikutuksesta yli 10 000 euroa per henkilötyövuosi.

Vuonna 2012 aloitetut säästötoimenpiteet ja leikkaukset ovat kohdistuneet henkilöstökuluihin erityisen voimakkaasti tanssitoimijoilla, sillä toimintamäärärahat ovat olleet lähtökohtaisestikin pienet. Uudet leikkaukset lisäävät alan työttömyyttä entisestään ja heikentävät taiteellisen työskentelyn edellytyksiä.

Vos-toimijat ovat tanssin kentällä keskeinen freelance­taiteilijoiden työllistäjä. Kun niiden mahdollisuus työllistää taiteilijoita vähenee, kiristyvät toimintaolosuhteet myös vapaalla kentällä.

Vapaan kentän toimintaa tuetaan Taiteen edistämiskeskuksen jakamalla harkinnanvaraisella tanssitaiteen edistämisen määrärahalla, joka on pysynyt samana jo usean vuoden ajan. Määräraha on ollut riittämätön kentän toimintaan ja toimijoidenkasvavaan määrään suhteutettuna.

Vuonna 2016 ryhmille myönnettävää toiminta-avustusta sai 21 ryhmää, keskimääräinen tuki oli noin 50 000 euroa. Tilanne on kohtuuton ja kestämätön jo pitkään toimineille, toimintansa vakiinnuttaneille ryhmille, joiden toimintaedellytykset eivät kehity vaan päinvastoin. Kohtuuton tilanne on myös uusille ryhmille, joiden on vaikea päästä edes pienen toiminta-avustuksen piiriin. Määrärahaan tulisi saada tuntuva korotus, jotta edes kohtuulliset taiteellisen työskentelyn edellytykset vapaalla kentällä voitaisiin turvata.


Tanssin Tiedotuskeskus ry antoi lausuntonsa 18.10.2016.