Matkalla-hanke vauhdittaa vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden urapolkuja

UUTISET JA TIEDOTTEET
29.5.2020

Koneen Säätiön rahoittamassa, Kulttuuria kaikille -palvelun Matkalla-hankkeessa etsitään malleja vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden urapolkujen vauhdittamiseen.

 Työkaluja voivat olla taiteilijoiden mentorointi taiteilijapolun eri vaiheissa sekä taidekentän portinvartijoiden koulutukset vammaisuuden kysymyksistä ja moninaisuudesta. Hankkeen pääkumppani on Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA ry, vammais- ja kulttuurialan yhdistävä vammaisjohtoinen toimija, jolla on yhteydet taiteilijoihin yli vamma- ja taidelajirajojen. Projektin koordinaattorina toimii tanssitaiteilija Maija Karhunen.

Hankkeen taustalla on tieto siitä, että vammaiset ja viittomakieliset taiteilijat kohtaavat esteitä alalla. Taiteesta innostunut lapsi tai nuori ei välttämättä pääse hänelle sopivan ja saavutettavan taideharrastuksen pariin. Taidekoulutus ei Suomessa ole vielä avointa kaikille. Taidekentällä toimiessaan vammaisen tai viittomakielisen taiteilijan työskentelyä hidastavat niin käytännön haasteet kuin asenteetkin. Monet taidekentän keskustelut tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta ja inkluusiosta eivät vielä koske riittävällä tavalla vammaisia ja viittomakielisiä taiteilijoita.

Matkalla-hankkeessa etsitään uusia toimintamalleja ja sen pitkän tähtäimen tavoitteena on juurruttaa mallit osaksi taidekoulutusta ja taidekentän rakenteita. Hankkeessa kartoitetaan vammaisia ja viittomakielisiä taiteilijoita hyödyttäviä mentorointimalleja ja suunnitellaan portinvartijoiden koulutuksia vammaisuuden kysymyksistä ja moninaisuudesta. Hankkeessa luodaan verkostoja mm. vammaisalan kulttuuritoimijoiden, viittomakielisen yhteisön kulttuuritoimijoiden, taiteilijoiden, taidekoulutuksen, taiteen kentän portinvartijoiden sekä vammaisten tukipalveluista vastaavien sote-palvelujen välille.

Projektikoordinaattori Maija Karhunen vieraili toukokuussa 2020 #StopHatredNow-tapahtumassa kertomassa Matkalla-hankkeesta:

Lähde: Kulttuuria kaikille: Matkalla-hanke vauhdittaa vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden urapolkuja (tiedote, 20.5.2020)