Ministeri Terho päätti taide- ja kulttuurilaitosten valtionosuuksista

UUTISET JA TIEDOTTEET
1.11.2018

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho on vahvistanut ehdotuksen taide- ja kulttuurilaitosten valtionosuuksista vuodelle 2019. Teatterien saama tuki on 51,1 miljoona euroa ja orkesterien 18,5 miljoonaa euroa. Museoille valtiontukea ehdotetaan maksettavaksi 35,1 miljoonaa euroa.

Valtionosuuksien lisäksi ministeri päätti alustavasti teattereiden ja orkestereiden valtakunnallisen ja alueellisen toiminnan sekä orkestereiden kehittämishankkeiden määrärahoista.

Taide- ja kulttuurilaitosten valtionosuusjärjestelmä on laskennallinen. Rahoitus määritellään henkilötyövuosien ja niille määritellyn yksikköhinnan mukaisesti. Edellytyksenä valtionosuuksien maksamiselle päätetyn suuruisina on, että eduskunta hyväksyy vuoden 2019 talousarvioesityksen.

Teatterit

Teatterille osoitettuja henkilötyövuosia on 2 469. Määrä on sama kuin tänä vuonna. Henkilötyövuoden yksikköhinnaksi vahvistettiin 52 225 euroa. Arvonlisäverollinen yksikköhinta on 54 366 euroa. Uusia teattereita ei otettu valtionosuuden piiriin.
Ministeri osoitti alustavassa määrärahan jaossa 3 220 000 euroa harkinnanvaraista määrärahaa alue-, tanssi-, ja lastenteatteritoimintaan, ruotsinkieliseen teatteritoimintaan, kiertuetoimintaan sekä kehittämishankkeisiin.

Orkesterit

Orkestereille osoitettuja henkilötyövuosia on 1 033 eli saman verran kuin tänä vuonna. Henkilötyövuoden arvonlisäveroton yksikköhinta on 49 184 euroa ja arvonlisäverollinen yksikköhinta 50 905 euroa. Valtionosuuden piiriin ei otettu uusia orkestereita.

Lisäksi harkinnanvaraista avustusta orkestereiden valtakunnalliseen ja alueelliseen toimintaan sekä kehittämishankkeisiin osoitettiin alustavasti 668 000 euroa eli saman verran kuin tänä vuonna.

Museot

Museoiden valtionosuuden piiriin kuuluisi ensi vuonna 123 eli yksi vähemmän kuin tänä vuonna Rauman taidemuseon yhdistyessä Rauman kaupungin museoon. Uusia museoita ei hyväksytty valtionosuuden piiriin. Museoille osoitettuja henkilövuosia on 1 183 eli saman verran kuin tänä vuonna. Henkilötyövuoden arvonlisäveroton yksikköhinta on 67 543 euroa ja arvonlisäverollinen yksikköhinta 71 724 euroa.

• Teatterit ja orkesterit
• Museoiden valtionosuudet

Lisätietoja:


teatterit: kulttuuriasiainneuvos Katri Santtila, p. 02953 30285

orkesterit: kulttuuriasiainneuvos Mervi Tiensuu-Nylund, p. 02953 30312

museot: kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen, p. 02953 30281