Ministeriön työryhmältä esitys yleisötilaisuuksien avaamiseksi, kun tautitilanne paranee

UUTISET JA TIEDOTTEET
23.3.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama laajapohjainen työryhmä on laatinut esityksen, jossa esitetään portaat yleisötilaisuuksien asteittaiseen avaamiseen tautitilanteen parantuessa. Ehdotuksen mukaan rajoituksia purettaisiin kolmessa vaiheessa.

© Christos Giakkas / Pixabay

© Christos Giakkas / Pixabay

Tällä hetkellä yleisötilaisuuksien järjestämistä rajoitetaan koko maassa. Rajoitukset ja suositukset riippuvat siitä, missä epidemian vaiheessa alue on. Aluehallintovirastot ja kunnat tekevät tartuntatautilain mukaiset päätökset alueillaan. Käytännössä yleisölliset tapahtumat ovat tällä hetkellä keskeytyneinä.

Kyseessä on työryhmän esitys valtioneuvostolle. Tapahtumien järjestämistä säätelee jatkossakin sekä lainsäädäntö että viranomaispäätökset.

Ensimmäinen vaihe rajoitusten purkamiseksi

Työryhmän Tiekartta turvallisiin tapahtumiin -esityksen mukaan tilaisuuksien järjestäminen olisi jälleen mahdollista, kun epidemiatilanne on rauhoittunut useammalla alueella perus- tai kiihtymisvaiheeseen.

Valtakunnallisen tapausilmaantuvuuden olisi tällöin oltava alle 75 tapausta 100 000 asukasta kohden 14 vuorokauden tarkastelujaksolla. Sen lisäksi alueellisen epidemiatilanteen pitäisi olla sellainen, että se mahdollistaa tapahtumien järjestämisen.

Tällöin yli 50 henkilön yleisötilaisuuksia voitaisiin järjestää, jos yleisölle voidaan osoittaa ennakkoon suunniteltu paikka ja seurueiden on mahdollisuus välttää lähikontakti toisiinsa.

Toinen vaihe rajoitusten purkamiseksi

Siirtyminen toiseen vaiheeseen edellyttäisi epidemiatilanteen laskua koko maassa kolmen viikon ajan. Valtakunnallisen tapausilmaantuvuuden olisi tällöin oltava alle 50 tapausta 100 000 asukasta kohden 14 vuorokauden tarkastelujaksolla.  Sen lisäksi alueellisen epidemiatilanteen pitäisi olla sellainen, että se mahdollistaa tapahtumien järjestämisen.

Tällöin myös isompien yleisötilaisuuksien järjestäminen olisi mahdollista tartuntatautilain mukaisesti siten, että enimmäisyleisömäärä määräytyisi tilaisuutta varten varatun tilan suuruuden ja erityispiirteiden perusteella.

Kolmannessa vaiheessa rajoitukset poistuvat

Rajoitukset poistuisivat, kun uusia tartuntoja ilmaantuisi enää satunnaisesti, ja valtioneuvoston linjaus riittävän rokotekattavuuden tasosta olisi saavutettu. Sisätiloissa olisi voimassa kasvomaskin käyttösuositus niin kauan kuin viranomaiset sitä suosittavat.

Kaikissa kolmessa vaiheessa tilaisuuden järjestäjät sitoutuisivat noudattamaan opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhdessä laatimia ohjeita koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.

Lisäksi huomioon olisi otettava vastuullisten tapahtumien periaatteet, jotka ovat valmistuneet joulukuussa 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön laatimana. Ministeriön lokakuussa 2020 asettamassa työryhmässä ovat olleet edustettuina opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Poliisihallitus, Kirkkohallitus, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Kuntaliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, esittävä taide, Finland Festivals ry, Kulta ry, Tapahtumateollisuus ry, Suomen Olympiakomitea ry, Helsingin Jalkapalloklubi sekä Warner Music Live.

Asiantuntijoina ovat toimineet Suomen Filmikamari ry, Mara ry, esittävä taide, Suomen Teatterit ry, Suomen Sinfoniaorkesterit ry, Forum Artis sekä YLE:n tapahtumat, live ja urheilu.

Nyt valmisteltu esitys jatkaa työryhmän syksyllä 2020 tekemää työtä.

Vastuullisten tapahtumien periaatteisiin sitoutumalla tapahtuma-alan toimijat voivat kertoa noudattavansa viranomaismääräysten ja suositusten lisäksi erityisiä, alan yhdessä viranomaisten kanssa laatimia toimia osallistujien turvallisuuden varmistamiseksi. Periaatteissa linjataan mm. riittävistä etäisyyksistä, kasvomaskin käytön edellyttämisestä ja kirjallisen turvallisuussuunnitelman laatimisesta. Periaatteisiin sitoutuneet toimijat voivat käyttää viestinnässään Vastuullinen tapahtuma -leimaa.