Mitä kaikkea Tiedotuskeskuksessa vuonna 2017 tehtiin – vuosikertomus ilmestynyt

UUTISET JA TIEDOTTEET
14.5.2018

Tiedotuskeskuksen vuosi 2017 oli Koko Suomi tanssii -kampanjan vilkas vuosi, jonka aikana ehdittiin tehdä myös uutta strategiaa, osallistua VOS-uudistuksen sidosryhmätyöpajoihin, edistää kansainvälistymistä ja toteuttaa mm. ennätysmäärä vaihtoa Suomen ja Venäjän välillä.

Koko Suomi tanssii 2017 -kampanjasta tuli  ilmiö,  jonka myötä tanssi sai näkyvyyttä ehkä enemmän ja monipuolisemmin kuin koskaan ennen.  Kampanja oli suurin Tiedotuskeskuksen koskaan toteuttama verkostoyhteistyö ja tapahtumaviestinnällinen kokonaisuus. Tavoitteena on jatkossa hyödyntää kampanjan myötä opittua, synnytettyjä suhteita ja positiivista ilmapiiriä, kirjoittaa toiminnanjohtaja Sanna Rekola katsauksessaan.

Kaiken kaikkiaan vuosi 2017 osoitti monella tavalla, miten paljon tanssin kenttä on kasvanut. Tilastotietoja kerättiin ennätyksellisiltä yli 100 toimijalta, kun parikymmentä vuotta sitten toimijoita oli 30. Tanssiryhmien toiminta on laajentunut sisältämään myös muuta kuin esitystoimintaa: yhteisötanssia, yleisö- työtä tai tanssielokuvia tilastoitiin enemmän kuin aikaisemmin. Tämä asettaa haasteita Tiedotuskeskukselle ja sen palveluille.

Vuosikertomus 2017 on luettavissa sivuillamme kohdassa Meistä -> Toiminta.

Uusi strategia 2018–2021 korostaa yhteistyötä ja kentän vahvistamista

Uutta Tanssin tiedotuskeskuksen strategiaa seuraaville vuosille työstettiin osin yhdessä Sirkuksen tiedotuskeskuksen kanssa, sillä toimintaympäristö ja monet haasteet on tunnistettu näillä esittävän taiteen kentillä samankaltaisiksi.

Tanssin kenttään ja toimijoihin kohdistuu uusia odotuksia ja vaatimuksia monilla toiminta-alueilla. Esimerkiksi viestintäympäristö muuttuu kiihtyvällä tahdilla, kilpailu näkyvyydestä julkisuudessa ja sosiaalisessa mediassa on kovaa. Riippumatta julkisen rahoituksen kehityksestä tarvitaan uusia toimintatapoja, kekseliäisyyttä, yhteistyötä ja oma-aloitteisuutta, strategiassa todetaan.

Tanssin tiedotuskeskuksen perustoiminnan osa-alueiksi määriteltiin:

  • Tietopalvelu
  • Vaikuttaminen ja viestintä, kotimaassa ja kansainvälisesti
  • Yhteistyö ja verkostot, kotimaassa ja kansainvälisesti

Vuoden 2018 toimintasuunnitelmassa viestintää ja kansainvälistymisvalmiuksia

Osin Koko Suomi tanssii -hankkeen kokemuksiin ja osin tarveanalyysiin perustuen kiinnitetään huomiota kentän viestintäosaamiseen ja välittäjäportaan kehittämiseen. Vuonna 2018 Tiedotuskeskus järjestääkin maksutonta viestintäkoulutusta tanssiammattilaisille ja aluekeskuksille, osin yhdessä Sirkuksen tiedotuskeskuksen kanssa.

Tiedotuskeskuksen kansainvälisen toiminnan tavoitteena on edistää suomalaisen tanssin kansainvälistymistä ja sitä kautta luoda uusia verkostoja, osaamista ja työtilaisuuksia. Näiden tavoitteiden edistämiseksi järjestetään vuonna 2018 yhdessä Sirkuksen tiedotuskeskuksen kanssa koulutusta, jonka tarkoituksena on lisätä kansainvälisessä toiminnassa tarvittavaa ammatillista osaamista sekä luoda yhteyksiä sirkuksen ja tanssin ammattilaisten välille, toimintasuunnitelmassa kirjoitetaan.

Vuosi 2018 on niin sanottu messuvuosi, kun tärkeimmät tanssialan kansainväliset, joka toinen vuosi järjestettävät messut Saksassa ja Kanadassa osuvat samalle vuodelle. Lisäksi Tiedotuskeskus osallistuu Aasiassa järjestettäviin messutapahtumiin.

Vuoden 2018 toimintasuunnitelma on luettavissa verkkosivuillamme, kohdassa Meistä -> Toiminta.