Miten kestävyysnäkökulman voi ottaa huomioon kansainvälisen tapahtuman järjestämisessä – Ice Hot Helsinki teetti arviointiraportin ympäristöohjelmansa toteutumisesta

UUTISET JA TIEDOTTEET
15.11.2022

Ice Hot Nordic Dance on asettanut tavoitteekseen vahvistaa pohjoismaisen tanssiekosysteemin kestävää kehitystä. Jotta siihen päästään, on omaksuttava kokonaisvaltainen lähestymistapa ja kiinnitettävä huomiota ekosysteemin ekologisiin, taloudellisiin, kulttuurisiin ja sosiaalisiin ulottuvuuksiin.

Vuosina 2020–2021 Ice Hot -kumppanit ja Helsingin tapahtuman järjestäjätiimi työskentelivät yhdessä kestävän kehityksen asiantuntijoiden kanssa ja määrittelivät tavoitteet. Tämän seurauksena Ice Hot Helsingin ympäristöohjelma otettiin käyttöön vuonna 2021.

Ice Hotissa tehtiin mm. seuraavaa:

 • Tuotantotiimille luotiin käytännön opas ympäristöystävälliseen tuotantoon.
 • Kestävän kehityksen tavoitteet otettiin huomioon myös Ice Hot Helsinki 2022 -juryn ohjaavissa periaatteissa.
 • Julkaistiin ja levitettiin kolmea artikkelia, joissa käsitellään kestävien valintojen tekemistä esittävien taiteiden ja tapahtumien alalla.
 • Järjestettiin kuusi kestävän kehityksen teemoja käsittelevää seminaaria. Ekologisista, sosiaalisista ja kulttuurisista näkökulmista keskustelivat taiteilijat, tuottajat, johtajat ja kestävän kehityksen asiantuntijat.
 • Seminaarit ja osa tapahtuman ohjelmasta striimattiin suorana, jotta ne tavoittaisivat laajemman yleisön ilman, että kaikkien tarvitsi matkustaa Helsinkiin.
 • Tapahtumajärjestäjät ja yhteistyössä toimivat ravintolat tarjosivat kasvisruokaa (jotkut pelkästään kasvisuokaa).
 • Tapahtumapaikoissa järjestettiin jätteiden lajittelu ja kierrätys.
 • Painotuotteita tuotettiin hyvin vähän, koska kaikki sisältö oli verkossa.
 • Ei tuotettu mitään oheistuotteita tai tavaraa.
 • Kuljetuksissa suosittiin joukkoliikennettä. Vieraille tarjottiin kolmen päivän HSL-lippu.
 • Kaikki mahdollinen näyttämövalaistus toteutettiin LED-tekniikalla.

Ice Hot -tanssikatselmus toi kesäiseen Helsinkiin lähes 500 kansainvälistä tanssialan ammattilaista kaikkialta maailmasta © Catrin Kaitaro

Kuinka onnistuttiin?

Ice Hot Helsinki 2022:n ympäristövaikutusten arviointi osoittaa, että tapahtuman kokonaishiilijalanjälki oli yli 1 000 tonnia CO2e, josta 97 % syntyi 460 osallistujan matkoista Helsinkiin eri puolilta Eurooppaa ja muualta maailmasta. Lue koko raportti (linkki pdf:ään).

Suurin osa vieraista ja taiteilijoista matkusti Helsinkiin lentäen, vaikka heille oli kerrottu mahdollisuuksista matkustaa Suomeen ekologisemmin. Taiteilijoille tarjottiin jopa päivärahoja hitaan matkustamisen aiheuttamista lisämatkapäivistä, mutta harvoilla oli mahdollisuus käyttää tätä hyväkseen.

Voidaan kuitenkin edelleen väittää, että tapahtuma, jossa on mahdollisuus nähdä suuri määrä esityksiä lyhyessä ajassa yhdessä paikassa, vähentää festivaalijohtajien ja muiden presenttereiden matkustamista. Eräs vieraista kommentoi:

”… Se säästää minulta monia matkoja, jotka minun muuten tarvitsisi tehdä saadakseni yleiskuvan pohjoismaisen tanssiskenen kehityksestä. Siksi tällaista tapahtumaa tarvitaan kokoontumisiin ja kohtaamisiin.”

Lisäksi taiteilijoilla oli mahdollisuus jäädä tapahtumaan koko ajaksi, jotta he pystyisivät  maksimoimaan hyödyn tapahtumanaikaisesta verkostoitumisesta. Näin haluttiin tuoda esiin se, että matkustaessa on suositeltavaa ottaa siitä kaikki irti. Useimmat taiteilijat arvostivat tätä, sillä se oli tehty heille mahdolliseksi myös taloudellisesti.

Muita positiivisia vaikutuksia ovat osallistumisen tulokset ja vaikutukset yksittäisiin taiteilijoihin ja ryhmiin niin esiintymis- ja työskentelymahdollisuuksien kuin myös vahvempien yhteyksien ja verkostojen muodossa. Näitä tuloksia voi arvioida paremmin vasta pidemmällä aikavälillä.

Kun otetaan huomioon kaikki kestävän ekosysteemin ulottuvuudet, voidaan arvioida, että koko tanssisektori hyötyy tällaisista kokoontumisista, sillä toistensa töihin ja kiinnostuksen kohteisiin tutustuminen johtaa uusiin, alaa kehittäviin yhteistyöprojekteihin tai yhteistuotantoihin. Näin vahvistetaan koko tanssin ekosysteemiä.

Kolme oppia Ice Hotista

1. Kestävän kehityksen edistäminen esittävien taiteiden alalla on pitkäjänteistä työtä, ei mikään sprintti, vaan pikemminkin maraton. Kun pyrit laskemaan hiilijalanjälkeä ja arvioimaan toimiesi vaikutuksia, keskity olennaiseen ja asioihin, jotka ovat mahdollisuuksiesi rajoissa. Osoita resursseja arviointiin.

2. Kansainvälisen tanssitapahtuman järjestämisessä joutuu ottamaan huomioon monia erilaisia tekijöitä ja reunaehtoja, jolloin ekologiset, taloudelliset, sosiaaliset ja kuratoriset tavoitteet saattavat olla ristiriidassa. Priorisoi tavoitteesi.

3. Yhteistyötä paikallisten kumppanien kanssa tulisi kehittää lisäesitysten ja muiden mahdollisuuksien löytämiseksi tapahtumassa esiintyville taiteilijoille. Aloita keskustelut riittävän ajoissa.

Ice Hot Nordic Dance järjestettiin Helsingissä 29.6. – 3.7.2022.