Notkea nelikymppinen – Tanssin tiedotuskeskus juhlii pyöreitä vuosiaan artikkelisarjalla

UUTISET JA TIEDOTTEET
Anni Leino, 24.1.2020

Tanssin tiedotuskeskuksen virallista syntymäpäivää vietetään 20.2.2020, jolloin tulee kuluneeksi tasan 40 vuotta Suomen Tanssialan Neuvoston ensimmäisestä kokoontumisesta. Vuosien saatossa tanssin toimintakenttä on muuttunut, kasvanut ja monimuotoistunut. Edistysaskelia kentän kehittämiseksi on otettu, mutta töitä kotimaisen tanssin kentän eteen on vielä tehtävä.


Lue lisää

Tanssin tiedotuskeskuksesta


Tanssin tiedotuskeskus täyttää vuonna 2020 40 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi julkaistut artikkelit tunnistat tästä merkistä:

kuvituskuva

Tiedotuskeskuksen toiminnan suuntaaminen ja fokusointi on vaatinut kautta aikain notkeutta, joustavuutta ja ajan hermolla pysymistä – ellei jopa sen ennakointia. Siksi päätimme juhlistaa keski-ikäistä Tiekkaria artikkelisarjalla, joka peilaa sen historian käänteistä nykypäivään, tulevaisuuden pohdintoja unohtamatta. Työkysymyksinä toiminee: Mitä on tullut tehtyä, miksi ja mitä seuraavaksi?

Tanssin puolesta jo vuodesta 1980

20. helmikuuta 1980 Doris Laineen aloitteesta kokoontuneiden kahdeksan tanssialan järjestön; Finlands Svenska Folkdansringenin, Suomalaisen Kansantanssin Ystävien, Suomen Nuorison Liiton, Suomen Tanssiopettajain Liiton, Suomen Tanssipedagogien Yhdistyksen, Suomen Tanssitaiteilijain Liiton sekä Tanssiurheilun Keskusliiton muodostaman Tanssialan Neuvoston toiminta perustui aluksi sen jäsenjärjestöjen tekemälle talkootyölle.

Neuvoston yhteisenä toiminnan tavoitteena oli tanssin laaja-alaisen näkyvyyden edistäminen, tanssin aseman parantaminen ja ammattilaisten toimintamahdollisuuksien kehittäminen koulutuksin ja kurssein. Tanssi-lehden (nyk. Teatteri&Tanssi+Sirkus-lehti) julkaisemisen Neuvosto aloitti vuonna 1981.

80-luku oli monella tapaa merkittävää aikaa kotimaiselle tanssin kentälle. Kentän yhteisenä ponnistuksena tanssi sai viimein virallisen aseman valtion taidehallinnossa tanssitaidetoimikunnan aloittaessa toimintansa 1983. Samana vuonna käynnistyi myös nykytanssin ammatillinen koulutus Teatterikorkeakoulussa Helsingissä.

Vuonna 1986 Suomen Tanssialan Neuvosto vietiin yhdistysrekisteriin nimellä Suomen Tanssialan Keskusliitto. Vuonna 1994 Keskusliiton nimi muutettiin virallisesti Tanssin tiedotuskeskukseksi.

Kiitos Doris Laineen valistuneen näkemyksen, laaja-alainen, eri tanssigenrerajat ylittävä yhteistyö näkyy Tiedotuskeskuksen jäsenorganisaatioiden kirjossa edelleen. Kotimaisen ja kansainvälisen yhteistyön merkitys on vuosien saatossa vain korostunut.

“Työ käy joskus kuin tanssi, mutta tanssi ei suju työnä siten kuin pitäisi. Työolot eivät alkuunkaan vastaa nykyajan vaatimuksia. Tanssin asema, status, on ristiriidassa sen tosiasiallisen merkityksen kanssa”, kirjoittaa Jouko Tyyri kaikkien aikojen ensimmäisen Tanssi-lehden (1/1981) pääkirjoituksessa.

Artikkeliaiheita historiasta nykypäivään ja tulevaan

Juhlavuoden 2020 aikana julkaistavat artikkelit tulevat peilaamaan Tiedotuskeskuksen toiminnan kautta kotimaan tanssihistoriaa nykypäivän trendeihin ja tarpeisiin sekä siihen, miltä tulevaisuus näiden valossa näyttäytyy.

  • Tanssin tiedotuskeskuksen toiminta ja sen kehittyminen – miltä näyttää Tiekkarin tulevaisuus?
  • Tanssitaiteilijan ammatti muutoksessa
  • Tanssi-lehti ja sen vaiheet
  • Katsauksia kansainväliseen työhön tanssin kentällä
  • Tanssin tilastointi – miksi datan kerääminen on tärkeää?