Nykyesityksen näyttämö kannustaa monimuotoisuuteen ja taiteiden väliseen vuoropuheluun

UUTISET JA TIEDOTTEET
10.5.2022

Nykyesityksen näyttämö on Helsingin Kaupunginteatterin pilottihanke, joka toteutetaan vuosina 2021–2023. Sen tavoitteena uudistaa ja ravistella teatterisalin mahdollisuuksia sekä tuoda nykyesityksen erilaisia muotoja osaksi teatterin ohjelmistokokonaisuutta.

Eeva Juutinen & työryhmä: olO © Katri Naukkarinen

Nykyesityksen näyttämön kuraattorit, esitystaiteilija-tanssija Suvi Tuominen, ohjaaja-väitöstutkija Tuomas Laitinen sekä kuraattori Riikka Thitz toteavat, että lähtökohtana on olla silta suuren laitosteatterin ja esittävän taiteen freelance-kentän välillä. Hankkeen tavoitteena on tarjota taiteilijoille konkreettinen näyttämötila ja resurssit, joita he voivat hyödyntää taiteellisen työskentelyn vaatimilla tavoilla.

”Olemme valinneet kokonaisuuteen teoksia, jotka lähestyvät näyttämöä eri tavoin. Toukokuun vierailuesitysten valinnoissa painottuivat pandemia ja sen synnyttämät ajankohtaiset taiteelliset valinnat sekä teokset, jotka ovat jääneet huomiotta yleisörajoitusten vuoksi. Elokuun kantaesitysvalinnoissa kiinnitimme huomiota erityisesti esitysten ilmaisukielien monimuotoisuuteen”, kolmihenkinen kuraattoriryhmä toteaa.

Nykyesityksen näyttämö aloittaa esityskautensa 19. toukokuuta kanadalaistaiteilija, pelisuunnittelija Harold Hejazin videopeliesityksellä Adventures of Harriharri – Episode III. Vuorovaikutteisen elokuvan sekä improvisoidun rapin ja laulun keinoin etenevä hiphopfantasiaseikkailu seuraa juuri Suomeen saapuneen Harriharrin elämää Helsingissä. Taiteilijaduo Biitsin eli Heidi ja Kaino Wennerstrandin teos Hopeasija on rakennettu Tripla-kauppakeskuksessa sijaitsevaan yksityisasuntoon. Miten käy itseilmaisun, kun Alzheimer muuttaa persoonallisuuden täysin?

Koreografi Eeva Juutisen näyttämöteos olO pohjautuu Juutisen puolitoista vuotta kestäneeseen kasvien ja kukkien kuivausprosessiin, joka inspiroi häntä tutkimaan kehon elävyyttä ja kuolevaisuutta. olO leikittelee suurien ja pienien näyttämöeleiden ja jännitteiden suhteilla, joita voi lähestyä niin runona, tanssina kuin ruumiillisena kokemuksena. Esityksessä tanssivat Terhi Hartikainen ja Maria Mäkelä. olOn kanssa saman illan aikana 27. ja 28. toukokuuta esitetään myös performanssitaiteilija Ignacio Peréz Perézin sooloesitys The Longest Journey.

Sara Grotenfelt: Last Hurrah © Helen Korpak

Nykyesityksen näyttämön ensimmäiset omat tuotannot saavat kantaesityksensä elokuussa. Tanssitaiteilija Sara Grotenfeltin Last Hurrah ja taidekollektiivi Helsingin Feministisen Salaseuran Kohtaamisia saavat kantaesityksensä 9. elokuuta.

Grotenfeltin Last Hurrah nostaa esiin karkeloinnin erilaiset tunteelliset puolet. Juhlakalun eli esityksen pääesiintyjän ruumiilliset olotilat ja niiden johdattelemat mielleyhtymät nostavat tyhjyyden tunteen ja vaivaantuneisuuden näyttämölle. Juhlabiisit ja yleisölle jaettujen käärmepillien konsertto luovat jännitteisen tunnelman, jonka puitteissa esiintyjä yrittää kaikin tavoin olla vieraillensa mieliksi.

Laura Eklund Nhagan, Katri Naukkarisen, Amanda Palon, Olga Palon ja Sophia Wekesan edustama Helsingin Feministinen salaseura tuo Kohtaamisia-teoksessaan yleisön eteen kaksi esiintyjää, lainakehoa, jotka on yhdistetty kuulokkeiden ja mikrofonien välityksellä katsojilta piilossa pysyviin kohtaajiin. Kohtaamisia on kiinnostunut vallan, representaation, anonymiteetin ja empatian kysymyksiä.

Nykyesityksen näyttämön kolmas kantaesitys, tanssitaiteilija Kati Korosuon sooloteos The Artist Is at Home saa ensi-iltansa 23. elokuuta. Teoksessa korostuvat dokumentaarisuus ja itsen käyttö materiaalina. Aikamme on näyttämö, jolla kaikki on jo sanottu ja tehty, näytetty ja nähty. Mitä esiintyjän keho voi vielä peilata?

Kati Korosuo: The Artist Is at Home © Erica Nyholm

Nykyesityksen näyttämö lisää työtilaisuuksia vapaan kentän taiteilijoille

Nykyesityksen näyttämö on syntynyt esittävän taiteen vapaalla kentällä toimivien taiteilijoiden aloitteesta. Lauri Antti Mattilan kokoama työryhmä toimitti keväällä 2019 Helsingin Kaupunginteatterin johtoryhmälle ehdotuksen, jonka oli allekirjoittanut 885 esittävän taiteen ammattilaista. Ehdotuksessa pyydettiin teatteria vastaamaan ajankohtaisiin muutoksiin yhteiskunnassa ja esittävän taiteen työkentällä.

Helsingin Kaupunginteatteri otti vapaan kentän haasteen vastaan ja pyrkii pilottihankkeen muodossa kehittämään alalle uudenlaista tuotantokehystä, joka osaltaan voisi muuttaa epätasa-arvoa luovia ja taiteen kehitystä hidastavia rakenteita. Hankkeen tarkoituksena on tarjota esimerkki ja jakaa kokemuksia myös muille VOS-rahoitetuille teattereille.

Nykyesityksen näyttämö tuo nykyesityksen erilaisia muotoja osaksi teatterin ohjelmistokokonaisuutta, lisää työtilaisuuksia vapaan kentän taiteilijoille sekä kehittää esittävän taiteen yhteistyötä. Teatteri on varannut studio Pasilan näyttämön kaksivuotisen pilottihankkeen käyttöön vuosina 2022 ja 2023 toukokuun puolesta välistä elokuun loppuun.

Toiminta jakautuu vierailunäyttämöön sekä kantaesityksiin ja niiden valmistamiseen suunnattuihin näyttämöresidensseihin. Vierailunäyttämö ajoittuu toukokuuhun, residenssityöskentely kesä-heinäkuuhun ja residenssissä valmistettujen teosten kantaesitykset elokuuhun. Kaupunginteatterilla hanketta koordinoi Antti Lahti.

Nykyesityksen näyttämö -hanketta tukee vuosina 2022–2023 Koneen Säätiö.