OKM:ltä avustuksia taiteilijoiden työllistymiseen

UUTISET JA TIEDOTTEET
14.9.2016

Avustettavilla hankkeilla lisätään kulttuurikentän osaamista ja uusien toimintamallien kehittämistä kulttuurituotannoissa niin, että uusia työtilaisuuksia luovan työn tekijöille syntyisi enemmän.

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt 943 000 euroa valtionavustuksina taiteilijoiden toimeentulon ja työllisyyden kehittämiseen sekä vapaan kentän tukeen.

Avustukset on tarkoitettu kehittämishankkeisiin, joilla edistetään taiteilijoiden työllisyyttä ja toimeentuloa. Avustusten kohderyhmänä ovat taide- ja kulttuurialan yhteisöjen sekä muiden toimijoiden kuten kuntien, yritysten tai muiden yhteisöjen taide- ja kulttuurialan hankkeet.

– Opetus- ja kulttuuriministeriössä kannamme huolta taiteilijoiden pitkäjänteisestä työllistymisestä. Avustettavilla hankkeilla lisätään kulttuurikentän toimijoiden osaamista ja uusien toimintamallien kehittämistä kulttuurituotannoissa niin, että uusia työtilaisuuksia luovan työn tekijöille syntyisi entistä enemmän, sanoo opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Avustuksista päätettäessä etusijalla olivat hankkeet, joilla on laaja-alaisia vaikutuksia. Avustettavissa hankkeissa mukana olevien taiteilijoiden tulee olla ammattilaisia. Hakuaika päättyi 15.3.2016 ja määräaikaan mennessä saapui 97 hakemusta. Avustuksia myönnettiin 26 hankkeelle. Myönnetyt avustukset olivat suuruudeltaan 12 000 – 80 000 euroa.

Tanssialan toimijoista avustuksia saivat

  • Keski-Suomen Tanssin Keskus ry – Taiteilijat kulttuurin lähipalvelujen tuottajina -hankkeeseen 75 000 euroa
  • Into liikkeessä ry – Franchising-liiketoimintamallin tutkimiseen, kehitystyöhön ja pilotointiin vapaan kentän taiteilijoiden työllistäjänä 28 000 euroa
  • sekä tanssia lähellä oleva WHS ry projektiin 100 % Kierrätettävä – Taiteen ammattilaisten työllistäminen sekä vapaiden ryhmien kiertue-esityksiin 50 000 euroa

Lähde: OKM tiedote 14.9.2016