Pirjo Yli-Maunula taideneuvostoon

UUTISET JA TIEDOTTEET
22.6.2016

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on nimennyt taideneuvoston toimikaudelle 1.9.2016-31.8.2019. Taideneuvoston puheenjohtajaksi nimettiin pääjohtaja Risto Ruohonen (Helsinki). Taideneuvostossa jatkavat taiteen akateemikko Eija-Liisa Ahtila (Helsinki), muusikko Jaakko Kuusisto (Lahti) ja kustantaja Saara Tiuraniemi (Hämeenlinna).

Uusia jäseniä ovat johtaja Pauliina Ahokas (Tampere), sosiaalineuvos Maija Perho (Turku), kirjailija Kjell Westö (Helsinki), taiteilijaprofessori Pirjo Yli-Maunula (Oulu) ja rehtori Mauri Ylä-Kotola (Rovaniemi).

Taideneuvoston tehtävänä on muun muassa päättää valtion taidetoimikuntien toimialoista ja valmistelevista jaostoista, nimetä taidetoimikuntien jäsenet, antaa Taiteen edistämiskeskukselle esitys taiteen määrärahojen jakaantumisesta ja myöntää määrärahoja kokeilu- ja kehittämishankkeisiin. Taideneuvosto myös tekee esitykset akateemikon arvonimen myöntämisestä erittäin ansioituneille taiteilijoille ja toimii opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelimenä.

Taideneuvoston puheenjohtajaksi nimetyllä Risto Ruohosella on laaja eri taiteenalojen tuntemus. Hän työskentelee Kansallisgallerian pääjohtajana. Ruohonen on toiminut aikaisemmin mm. Taiteen edistämiskeskukseksi muuttuneen Taiteen keskustoimikunnan puheenjohtajana. Ruohonen on toiminut taiteen ja kulttuurin johtotehtävissä sekä valtiolla että kunnissa 20 vuoden ajan. Kokemusta aikaisemmasta taiteen edistämisjärjestelmästä on myös Saara Tiuraniemellä, joka on toiminut Hämeen taidetoimikunnan pääsihteerinä. Hänellä on asiantuntemusta myös lasten- ja nuortenkirjallisuudesta.

Taiteilijajäseniä ovat Eija-Liisa Ahtila, Jaakko Kuusisto, Pirjo Yli-Maunula sekä Kjell Westö, jotka ovat kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettuja, palkittuja ja menestyneitä taiteilijoita. Heidän osaamisensa kattaa laajasti eri taiteenaloja. Maija Perholla on laajaa asiantuntemusta liittyen kuntien kulttuuritoimintaan sekä taiteen soveltavaan käyttöön mm. sosiaali- ja terveyssektorilla. Pauliina Ahokas tuo taideneuvostoon kansainvälistä ja kansallista osaamista taiteen ja kulttuurin tuottajanäkökulmasta. Mauri Ylä-Kotola tuo taideneuvostoon tutkimus- ja koulutussektorin näkökulman.

Taideneuvoston jäsenen tulee olla taiteeseen ja kulttuuriin perehtynyt henkilö. Taideneuvostoa nimitettäessä tulee huolehtia siitä, että sen taiteellinen ja muu asiantuntemus on monipuolista ja että kielelliset ja alueelliset näkökohdat otetaan huomioon. Lisäksi tulee kiinnittää huomiota myös jäsenten ikärakenteeseen ja aikaisempaan kokemukseen vastaavasta tehtävästä.

Lähde: OKM-tiedote 22.6.2016