Pragma Helsingin toiminta päättyy vuoden 2022 lopussa

UUTISET JA TIEDOTTEET
21.11.2022

Pragma Helsingin toiminta sai alkunsa keväällä 2019, kun Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskukset pyrkivät vastaamaan esittävän taiteen alojen välittäjäportaan ja kansainvälistymisen haasteisiin. Pragman toiminta oli osa kehittämishanketta, jota rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Pragma syntyi tarpeesta luoda kestäviä toimintamalleja esittävän taiteen kentälle yhdessä taiteilijoiden ja ryhmien kanssa. Välittäjäportaan ja kansainvälisen toiminnan ja viennin kehittämishanke pyrki vastaamaan sirkuksen ja tanssin kenttien välittäjäportaan haasteisiin luomalla tuotannon, viestinnän, hallinnon ja esitysmyynnin palveluja tarjoavan toimijan.

”Pragma on ollut tiedotuskeskusten kehittämishanke, jolla on haluttu – tiedotuskeskusten tehtävän ja tavoitteiden mukaisesti – edistää tanssin ja sirkuksen kentän toimintaedellytyksiä”, kertoo Sanna Rekola, Tanssin tiedotuskeskuksen toiminnanjohtaja.

Hallinnollisesti Pragma on toiminut Tanssin tiedotuskeskuksen alaisuudessa ja Tanssin tiedotuskeskuksen aputoiminimenä.

”Alusta asti tavoitteena oli itsenäinen toimija, josta hankeavustuksen tukeman startin ja kehitystyön jälkeen olisi syntynyt omillaan toimeentulevaa palveluliiketoimintaa alalle. Tiedotuskeskusten toimintaan liiketoiminta ei pitkällä tähtäimellä istu, sillä tarkoituksemme on edistää kentän toimintaa yleisesti ja tuottaa palveluja laajemmin”, Rekola kertoo.

Pragman kehittymisen kannalta kriittiseen vaiheeseen iski koronapandemia, joka rajoitti merkittävästi esitystoimintaa ja kansainvälisiä mahdollisuuksia koko alalla. Hankerahoituskausi päättyi vuonna 2021, eikä toimintaa ole pyrkimyksistä huolimatta saatu taloudellisesti kannattavaksi.

Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskusten yhdistyessä vuonna 2023 ja niiden erillisen toiminnan loppuessa myös Pragman toiminta Tanssin tiedotuskeskuksen alaisuudessa päättyy. Uuden Sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskus ry:n hallitus teki 28.10.2022 päätöksen, ettei se pysty ottamaan uuden organisaation rakentamisvaiheessa aputoiminimen tuomia taloudellisia ja muita lisävastuita.

Kehityshankkeen 3,5-vuotinen tie on ollut monivaiheinen. Toimintakonseptin kehitystyössä on opittu paljon.

”Pragmalla on toimintansa aikana ollut yhteensä 28 asiakasta, joista osan kanssa työtä on tehty perustamisesta lähtien. Yhteistyö asiakkaiden kanssa on kerryttänyt ja syventänyt monipuolista osaamista sekä parantanut asiakkaiden toimintaedellytyksiä. Pragma on vaikuttanut ja saavuttanut tunnettuutta kotimaisella ja kansainvälisellä toimintakentällä sekä osallistunut kentän merkittävimpiin tapahtumiin”, kertovat Pragman työntekijät.

Vaikka Pragma ei tällä aikataululla saavuttanut tavoitetta tulla kannattavaksi toimijaksi, jatkossa hankkeen kokemuksista voidaan saada paljon oppia, sillä tarvetta tämänkaltaisille palveluille esittävien taiteiden kentällä edelleen selvästi on.

Lisätietoja:
Sanna Rekola
sanna.rekola@danceinfo.fi
+358 50 413 61213