Raija Ojala esittävien taiteiden toimikunnan puheenjohtajaksi

UUTISET JA TIEDOTTEET
5.10.2020

Taidetoimikuntien uudet jäsenet kaudelle 2021–2022 on valittu. Toimikunnat jakavat apurahoja ja palkintoja vuositasolla yhteensä 22,5 miljoonaa euroa.

Taideneuvosto on nimennyt uudet jäsenet valtion taidetoimikuntiin ja alueellisiin taidetoimikuntiin. Valtion taidetoimikuntia on seitsemän, ja niissä aloittaa ensi vuoden alusta 74 asiantuntijajäsentä. Alueellisia taidetoimikuntia on kolmetoista, ja niissä on yhteensä 107 jäsentä.

Taideneuvosto pyysi keväällä ehdotuksia jäseniksi yli 700 taholta, muun muassa taiteen alan järjestöiltä, korkeakouluilta ja maakuntaliitoilta. Ehdotuksia tuli aiempia vuosia enemmän, lähes 1 100. Kun taidetoimijoilta pyydettiin ehdokkaita, painotettiin kunkin taiteenalan eri lajien tuntemusta, laajaa näkökulmaa kulttuurielämään sekä kulttuurien moninaisuuden huomiointia.

Taideneuvosto ja taidetoimikunnat ovat Taiteen edistämiskeskuksen (Taiken) asiantuntijaelimiä. Toimikunnat päättävät vertaisarviointiin perustuvista taiteilijoille ja taiteilijaryhmille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista omalla alallaan tai alueellaan. Niiden suorassa päätösvallassa on yli puolet Taiken vajaan 40 miljoonan euron kokonaistuesta taiteelle ja kulttuurille.

Esittävien taiteiden toimikunta 2021-2022

Puheenjohtaja: Raija Ojala, asiantuntija, Helsinki

Jäsenet:
Ari Ahlholm, lehtori, Turku
Giorgio Convertito, tanssitaiteilija, Helsinki
Petri Kauppinen, tanssitaiteilija, Oulu
Salla Kurronen, kulttuurituottaja, Helsinki
Tero Nauha, esitystaiteilija, professori, Helsinki
Cécile Orblin, näyttelijä, Helsinki
Ulla Päivikkö (o.s. Mäkinen), tanssitaiteilija, Outokumpu
Virpi Rautsiala, näyttelijä, Kuopio
Samuli Roininen, tanssija, koreografi, Tampere
Jussi Sorjanen, teatterinjohtaja, ohjaaja, Helsinki
Minna Vainikainen, ohjaaja, koreografi, Helsinki