STST palkitsi Tanja Illukan, Milla Jarkon ja Katariina Vähäkallion

UUTISET JA TIEDOTTEET
28.3.2023

Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat ry (STST) haluaa vuosittain jaettavilla mainetekopalkinnoilla kiittää ja nostaa esiin tanssin ja sirkuksen ammattilaisia. STST jakoi nyt ensimmäistä kertaa myös tunnustuspalkinnon elämäntyöstä. Palkinnot jaettiin Thalia-juhlassa Maailman teatteripäivänä.

Tanja Illukka ja Milla Jarko © Sami Hyrynkangas

Mainetekopalkinnot ovat rahapalkintoja. Palkinnon saajia voi ehdottaa kuka vain, ja palkitut valitsee STST:n hallitus ehdotusten joukosta. Palkinnon voi saada uudesta avauksesta, taiteellisesta läpimurrosta, tanssi- tai sirkustaiteen edistämisestä poikkeuksellisella tavalla tai pitkäaikaisesta työstä tanssi- tai sirkustaiteen hyväksi. Palkinto annetaan taholle, joka on hyvä ja reilu työkaveri tai työnantaja.

Vuonna 2023 STST jakaa ensimmäistä kertaa mainetekopalkintojen lisäksi myös tunnustuspalkinnon elämäntyöstä. Palkinnolla halutaan nostaa esiin pitkän ja vaikuttavan työuran tehnyt tekijä, joka ei vielä ole saanut työstään ansaitsemaansa tunnustusta.

Tässä palkitut ja palkintoperustelut:

Tanja Illukka on urallaan edistänyt tanssitaiteen kehittymistä

Tanssin mainetekopalkinnon saa vuonna 2023 tanssitaiteilija Tanja lllukka. Hän on rautainen pitkän linjan ammattilainen, joka on toiminut tanssijana useiden merkittävien suomalaiskoreografien teoksissa nyt 20 vuotta. STST haluaa tänä vuonna nostaa esiin tanssijan taiteellisen työn vaikuttavuutta. Tanja Illukan tanssijantyö on korkealaatuista ja hänellä on intohimoinen suhde tanssiin ja liikkeeseen. Hän on kentällä tunnettu korkeasta työmoraalistaan ja siitä, että tukee omalla toiminnallaan hyvää ilmapiiriä ja kaikkien työryhmän jäsenten työskentelyä. Tanja Illukka on urallaan edistänyt tanssitaiteen kehittymistä tukien omalla lojaalilla, uteliaalla ja taitavalla otteellaan teosten taiteellista laatua ja kunnianhimoisuutta.

Milla Jarkon Tiikeri-projekti edistää ja uudistaa sirkustaidetta

Sirkuksen mainetekopalkinto myönnetään vuonna 2023 Milla Jarkolle ja Tiikeri-projektille. Tiikeri-projekti levittyy näyttämön lisäksi sen ulkopuolelle, pyrkii rikkomaan sirkuksen ja esityksen käsitettä sekä tuomaan läpinäkyvyyttä ja herkkyyttä osaksi sirkustaidetta. Projekti edistää ja uudistaa sirkustaidetta sekä näyttämöllä että sen ulkopuolella tavallisuudesta poikkeavalla tavalla. Milla Jarko tekee uraauurtavaa työtä sirkustaiteen kentällä ja sen laitamilla Suomessa. Hänet tunnetaan kokeilevan ja omaleimaisen taiteellisen työn lisäksi tekijänä, joka edistää aktiivisesti ammattikentällään keskustelua reilumman ja avoimemman toiminnan puolesta.

Katariina Vähäkallio on rohkaissut ja inspiroinut lukuisia tanssinopiskelijoita

Tunnustuksen elämäntyöstään saa tanssija, koreografi ja tanssipedagogi Katariina Vähäkallio. Hän on ollut tuomassa uutta tanssia Suomeen, perustamassa Sivuaskel-festivaalia sekä tehnyt pitkää ja merkittävää opetusuraa Outokummussa, Riverian tanssin koulutuksessa. Pedagogisessa työssään hän on rohkaissut ja inspiroinut monia tanssinopiskelijoita omaan kriittiseen taiteilijuuden kehittämiseen, uskomaan prosessiin ja omaan koregrafiseen ajatteluun. Hänen opetuksensa somatiikan, improvisaation ja koreografisen työn valmistamisen saralla ovat olleet lukuisille opiskelijoille ratkaisevan tärkeitä ja näin Vähäkallion vaikutus elää monen kentällä työskentelevän ammattilaisen työssä.

Palkinnot jaettiin Thalia-juhlassa Q-teatterissa Maailman teatteripäivänä 27.3.