Suomen kulttuuri-instituuttien hanke paikkaa esiintyvien taiteilijoiden matkatukien puutteita

UUTISET JA TIEDOTTEET
25.1.2018

TelepART-hanke käynnistettiin keväällä 2016. Tarkoituksena oli luoda taiteen nykyisten tukijärjestelmien rinnalle uudenlaisia toimintatapoja kansainvälisen uransa alku- ja keskivaiheessa olevien tekijöiden tueksi. Suomeksi sanottuna: aloitteet ruohonjuuritasolle, nopea hakemusten käsittely, instituuttien tarjoama viestintätuki ja vierailujen jälkiseuranta. Olennaista on myös kahdensuuntainen vaihto – tuki toimii siis molempiin suuntiin.

Suomen Benelux-instituutin käynnistämä TelepART-ohjelma kattaa nyt Euroopan yhä laajemmin. Matkatukea voi hakea Suomen, Belgian, Alankomaiden, Luxemburgin, Ison-Britannian ja Irlannin lisäksi Saksaan, Itävaltaan, Sveitsiin, Unkariin, Slovakiaan, Sloveniaan, Romaniaan, Kroatiaan, Viroon, Latviaan ja Liettuaan kohdistuviin esiintymismatkoihin.

Ohjelma on mahdollistanut yli sata kansainvälistä vierailuesitystä

”Monien Euroopan maista tulevien taiteilijoiden mielenkiintoinen, uskalias ja innovatiivinen työ jää ainoastaan heidän naapurimaidensa, kotimaansa tai jopa kotikaupunkinsa rajojen sisäpuolelle. Yksi merkittävä syy on se, ettei tapahtumajärjestäjillä ole aikaa tai mahdollisuutta matkustaa riittävästi, toinen keskeinen ongelma on pitkien etäisyyksien vaatimat resurssit”, kirjoittaa Hugo De Greef, European Festivals Association EFAn The Festival Academyn johtaja, TelepART-projektin vuoden 2016 raportissa.

”Maantieteellisesti syrjäinen Suomen taidekenttä on tässä tilanteessa heikommassa asemassa Manner-Eurooppaan verrattuna. Kotimaan markkinat ovat rajalliset, ja korkeat matkakustannukset ovat järjestäjän näkökulmasta ylimääräinen kulu. Miten suomalaisen tekijän mahdollisuudet olisivat tasavertaisemmat keskieurooppalaisen kollegan kanssa? Tästä kysymyksestä lähti liikkeelle TelepART-pilottihanke”, kirjoittaa raportissa Aleksi Malmberg, Suomen Benelux-instituutin johtaja vuonna 2016.

Jo ensimmäisen puolen vuoden tulokset olivat rohkaisevia. Hanke oli jo ensimmäisinä kuukausina mahdollistamassa 45:tä esitystä yli 50 taiteilijalle vuonna 2016. Kun puolessa vuodessa TelepART-tukea jaettiin 8 500 euron edestä, tekijät saivat yli kolminkertaisen määrän, lähes 30 000 euroa, kulttuurivientituloa tapahtumajärjestäjien maksamina esiintymispalkkioina.

Tähän mennessä ohjelma on mahdollistanut yli sata kansainvälistä vierailuesitystä.

Kansainvälinen vuorovaikutus kehittää omaa työtä

”Kansainvälinen vuorovaikutus tarjoaa mahdollisuuden niin tekijöiden kuin taiteellisten sisältöjen kehittymiselle, ja palaute uusilta yleisöiltä ruokkii luovia prosesseja”, Hugo De Greef kommentoi raportissa.  ”Matkustaminen sekä kiinnittyminen globaaliin taiteilijayhteisöön antaa uutta ulottuvuutta myös paikallisille konteksteille.”

Matalan kynnyksen nopeaa pienoistukea voivat hakea esittävien taiteiden alojen taiteilijat, taiteilijoita edustavat tahot ja tapahtumajärjestäjät TelepART-maissa ja Suomessa. Tukea myönnetään erityisesti uransa alku- ja keskivaiheilla olevien tekijöiden kansainvälisiin esiintymistilaisuuksiin musiikin, teatterin, tanssin, sirkuksen sekä esitystaiteen aloilla.  Tukea myönnetään korkeintaan 1 000 euroa.

Verkkopohjainen haku on jatkuva, ja päätökset tehdään kussakin instituutissa kahden viikon sisällä taiteen ammattilaisorganisaatioiden Music Finlandin, Teatterin tiedotuskeskuksen, Sirkuksen tiedotuskeskuksen sekä Tanssin tiedotuskeskuksen tuella. Tavoitteena on reagoida nopeasti tekijöille tarjoutuviin esiintymismahdollisuuksiin.

TelepART-projektin mahdollistavat Suomen Kulttuurirahasto, Jenni ja Antti Wihurin rahasto ja Opetus- ja kulttuuriministeriö.