Suomen Kulttuurirahasto tuki tanssia yli puolella miljoonalla eurolla

UUTISET JA TIEDOTTEET
Sanna Kangasluoma, 22.2.2022

Lokakuun haun perusteella myönnetyistä apurahoista 45 % osoitettiin taiteeseen. Tanssitoimijoita apurahansaajien joukossa on 35.

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt apurahoja tieteeseen ja taiteeseen 1 037 hakijalle yhteensä 27 miljoonaa euroa.

Tieteen osuus apurahoista on 55 % ja taiteen 45 %. Taiteen apurahat, kaikki taiteenalat mukaanlukien, ovat keskimäärin 17 500 euroa. Noin 10 % taiteen hakemuksista meni läpi.

Tanssialan toimijoille myönnettiin noin 600 000 euroa projekteihin, teoksen valmistamiseen ja tuotantoon, tapahtumiin tai taiteelliseen työskentelyyn. Tanssitoimijoille myönnettyjä apurahoja on yhteensä 35.

Tanssitaiteilija Sinikka Gripenberg saa Eminentia-apurahan taidekirjan valmistamiseen. Kulttuurirahaston 25 000 euron suuruiset Eminentia-apurahat  on tarkoitettu esimerkiksi tieteellisen tai taiteellisen elämäntyön ja siitä saadun kokemuksen pohdiskelevaan työstämiseen.

Vantaan tanssiopisto saa 35 500 euroa Taidetta kaikille -apurahana tanssityöpajojen järjestämiseen vastaanottokeskuksissa. Tukimuodon tavoitteena on lisätä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten mahdollisuuksia kokea korkealaatuista taidetta ja siten edistää kulttuurista yhdenvertaisuutta.

Kulttuurirahasto jakaa apurahoja vuonna 2022 yhteensä noin 50 miljoonaa euroa. Nyt jaetaan Keskusrahastosta 27 miljoonaa euroa ja maakuntarahastojen tammikuun haussa 13,5 miljoonaa. Loput jaetaan mm. post doc -poolin sekä Kulttuurirahaston maalis- ja elokuun hakujen kautta.

Maaliskuussa ovat haettavina mm. liikkuvuusapurahat.