Suurhanke tarjoaa kahdeksasluokkalaisille taidekokemuksia

UUTISET JA TIEDOTTEET
13.4.2016

Suomen kulttuurirahaston historian suuri tukihanke vie ylä-asteen 8.-luokkalaisia taidelaitoksiin syksystä 2017 lähtien. Kahdeksasluokkalaiset pääsevät taidetapahtumiin kolmen vuoden ajan.

Kulttuurirahaston Taidetestaajat-hankkeessa tavoitteena on saada suomalaiset nuoret kokemaan taidetta, myös sellaista johon moni ei muuten saa kosketusta. Hanke toteutetaan yhdessä Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton kanssa, joka vastaa sen koordinoinnista, kuljetusten järjestämisestä ja hallinnoinnista

”Hanke on enemmän kuin käynti teatterissa, museossa, konsertissa tai oopperassa. Nuoret tutustuvat taiteeseen luokkansa kanssa ja samalla arvioivat kokemustaan sosiaalisessa mediassa, jossa nuoret voivat käydä keskustelua paitsi keskenään myös taiteen tekijöiden kanssa”, kertoo Rahaston hallituksen puheenjohtaja, akatemiaprofessori Elina Ikonen Suomen kulttuurirahaston tiedotteessa.

Jokaiselle 8. luokalle tarjotaan mahdollisuus kahteen valmiiksi sovittuun vierailuun. Toinen suuntautuu omaan maakuntaan tai lähialueelle, toinen Helsinkiin tai muualle Suomeen. Rahasto maksaa sekä matkat että pääsyliput. Testauksen tueksi oppilaat saavat etukäteen tietoa esityksestä, taiteilijoista ja taidemuodosta. Itse kohteessa nuoret pääsevät tutustumaan taiteen lisäksi siihen, miten taideteos syntyy, millaista on taiteilijan työ tai mitä asioita tapahtuu ennen kuin esitys on valmis. Kokemuksen jälkeen eri kanavat ovat auki nuorten ajatuksille, oivalluksille, tunteille ja mielipiteille.

”Taidetestaajat on merkittävä hanke lastenkulttuurikeskuksille, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä koulujen kanssa. Taidelaitosvierailuilla ja monipuolisella yleisötyöllä syvennetään koulujen kulttuurikasvatusta ja annetaan nuorille laajempi mahdollisuus taiteen ilmaisutavoista nauttimiseen ja niiden ymmärtämiseen”, sanoo puheenjohtaja Päivi Setälä Suomen lastenkulttuurikeskusten liitosta.

Oppilaat kuljetetaan taidekohteisiin junalla, linja-autolla ja tarvittaessa lentäen. Koulut saavat asiasta kirjeen keväällä 2017 ja voivat sen jälkeen ilmoittautua taidetestaajiksi. Taidelaitokset voivat ensimmäisen kerran hakea mukaan hankkeeseen 2.5.–10.6.2016. Lukuvuoden 2017–2018 taidelaitokset valitaan alkusyksyllä 2016.

Hanke on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmistoa.

 

Lähde: Suomen kulttuurirahaston tiedote.