Taide- ja kulttuuripalvelut halutaan ankkuroida osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa

UUTISET JA TIEDOTTEET
3.3.2016

Uusi valtionavustus tukee taide- ja kulttuuripalveluiden vakiintumista osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa. Tavoitteena on laajentaa prosenttitaiteen periaatetta myös esittäviin taiteisiin osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Hyvinvointia edistäviin taide- ja kulttuurihankkeisiin on mahdollista hakea uutta valtionavustusta. Taidetta ja kulttuuripalveluita halutaan lisätä sosiaali- ja terveydenhuollossa ja panostaa toimintaan, joka ennaltaehkäisee, korjaa ja nopeuttaa toipumista.

Kolmivuotisen kärkihankkeen aikana yhä useamman taide- ja kulttuuripalvelun toivotaan vakiintuvan osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Palvelut toteutetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa.

Kulttuuri- ja taidealan yhteisöjen on mahdollista hakea avustusta Taiteen edistämiskeskuksen kautta maaliskuun alusta alkaen. Kärkihankkeelle on varattu kahden miljoonan euron rahoitus kolmivuotiskaudelle 2016-2018, josta jaetaan ensimmäisen haun yhteydessä 400 000 €.

Myös prosenttitaidetta haluaan laajentaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö haluaa myös laajentaa prosenttiperiaatetta koskemaan esittävän taiteen aloja. Kolmivuotisen kärkihankerahoituksen avulla toivotaan löytyvän toimivia malleja, joita voitaisiin vakiinnuttaa osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Näitä voitaisiin rahoittaa prosenttiperiaatteella sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksista.
Tähän asti prosenttitaide on koskenut pääosin visuaalista taidetta. Noin yksi prosentti rakennushankkeen kustannuksista käytetään taidehankintoihin. Tällä on lisätty rakennettujen ympäristöjen viihtyvyyttä.