Taidealan hätä näkyi viimeisimmän koronatuen hakijamäärässä – hakemuksia jätettiin yli 7 500

UUTISET JA TIEDOTTEET
11.1.2022

Taiteen edistämiskeskuksessa oli joulukuussa 2021 haettavana kuudennen kerran koronatukia. Hakijamäärän perusteella taidealojen rahoitustarve koronapandemiasta selviytymiseen on edelleen suuri.

Koronatukihakemuksia jätettiin yhteensä noin 7 500. Yksityishenkilöille tarkoitettua kuuden kuukauden työskentelyapurahaa haki 6 745 henkilöä ja yhteisöille tarkoitettua erityisavustusta koronan vaikutusten vähentämiseen haki 797 yhteisöä.

Myönnettävän kuuden kuukauden työskentelyapurahan määrä on 12 000 euroa ja se on tarkoitettu kuuden kuukauden työskentelyyn välillä 1.4. – 31.12.2022.

Yhteisöt hakivat tukea noin 32 miljoonan euron ja yksityishenkilöt noin 80 miljoonan euron edestä. Jaettavana on yhteensä 18 miljoonan euron määräraha, joka perustuu eduskunnan kesällä 2021 tekemään lisätalousarvioon.

Hakemusten käsittely on käynnissä ja päätökset tehdään viimeistään maaliskuussa.

Tukitoimia tarvitaan jatkossakin

Koronapandemian jatkuessa edelleen ja yhteiskunnan sulkutilan pitkittyessä vaikutukset taide- ja kulttuurialalle ovat tuhoisat.

Taiken johtaja Paula Tuovinen toteaa, että taide- ja kulttuurialalle jaettavalle koronapandemiasta aiheutuvalle rahoitukselle on edelleen alkavana vuonna suuri tarve. ”Koko toimiala on ollut jo kaksi vuotta ennakoimattomien ja taloudellisesti tuhoisten muutosten kohteena”, hän sanoo.

Hakijamäärä on koronatuen hakukierroksilla vuonna 2021 vaihdellut 6 500–9 000 välillä, mikä konkretisoi alan tilannetta. Taiteen edistämiskeskus on vuosien 2020–2021 aikana jakanut yhteensä 79 miljoonaa euroa tukirahoitusta koronapandemian aiheuttamiin vaikeuksiin. Myönteisiä päätöksiä on tehty yhteensä noin 17 000.