Taideneuvosto asetti tavoitteita seuraavaan hallitusohjelmaan

UUTISET JA TIEDOTTEET
10.3.2015

Taideneuvoston hallitusohjelmatavoitteet vuosille 2015–2019 keskittyvät taiteilijoiden työllisyyden parantamiseen ja toimeentulon takaamiseen.

Taideneuvoston tavoitteena on mm. taiteilijoiden apurahojen määrän kasvattaminen. Monet taiteilijat tekevät työtään ilman työsuhdetta vapaina taiteilijoina. Apurahoilla rahoitetaan heidän systemaattinen taiteellinen työnsä, perustelee Taideneuvosto.

Myös taiteilijoiden sosiaaliturva on saatava kuntoon.

Taideneuvosto vaatii myös, että taidelaitosten toimintaedellytykset eri puolilla Suomea turvataan. Laitosten ja vapaan kentän yhteistyötä ehdotetaan lisättävän uudella kokeilulla, joka hyödyttää molempia ja luo vapaille taiteilijoille työskentelymahdollisuuksia.

Lisäksi Taideneuvosto haluaa saada taiteen äänen paremmin kuuluviin ja vaatii, että Suomessa on jatkossakin oma kulttuuriministeri.

Katso kaikki Taideneuvoston hallitusohjelmatavoitteet Taiteen edistämiskeskuksen sivuilta.

Taideneuvosto on Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) ja opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin taidepoliittisissa linjauksissa. Se päättää valtion taidetoimikuntien toimialoista, nimistä ja määristä. Se nimeää sekä valtion että alueellisten taidetoimikuntien jäsenet kaksivuotiskausittain. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää taideneuvoston kolmivuotiskausiksi. Jäsenen tulee olla taiteeseen ja kulttuuriin perehtynyt.

Taideneuvoston puheenjohtaja on Taideyliopiston rehtori Tiina Rosenberg.

Lähde: Taiteen edistämiskeskus