Taideneuvosto nimesi uudet taidetoimikunnat vuosille 2023–2024

UUTISET JA TIEDOTTEET
7.11.2022

Toimikuntien tehtävä on päättää taiteilijoiden apurahoista ja palkinnoista. Toimikuntien jäsenet ovat taiteilijoita ja taiteen asiantuntijoita, ja työskentely perustuu vertaisarvioinnin periaatteelle. Esittävien taiteiden toimikunnan puheenjohtajana aloittaa oululainen tanssitaiteilija Petri Kauppinen.

Valtion taidetoimikuntia nimettiin seitsemän: arkkitehtuuri- ja muotoilutoimikunta, audiovisuaalisten taiteiden toimikunta, esittävien taiteiden toimikunta, kirjallisuustoimikunta, monitaiteiden toimikunta, musiikkitoimikunta ja visuaalisten taiteiden toimikunta. Rakennetta on muutettu siten, että arviointityö jakaantuu tasaisemmin eri toimikunnille. Toimikunnissa on 10–12 jäsentä, jotka edustavat taiteenalojen eri alalajeja ja asiantuntijuutta.

Esittävien taiteiden toimikunnan puheenjohtajana aloittaa tanssitaiteilija Petri Kauppinen Oulusta. Toimikuntaan valitut jäsenet ovat:

 • Otto Kanerva, Hämeenlinna
 • Anniina Kumpuniemi, Tampere
 • Soile Lahdenperä, Helsinki
 • Satu Rasila, Turku
 • Virpi Rautsiala, Kuopio
 • Mikko Rinnevuori, Helsinki
 • Vilja Ruokolainen, Jyväskylä
 • Rasmus Slätis, Helsingfors
 • Tomi Suovankoski, Helsinki
 • Anastasia Trizna, Helsinki
 • Minna Vainikainen, Helsinki

Moninaisuuden kysymykset vahvemmin esillä

Erona aiempaan on uusi monitaiteiden toimikunta, jossa arvioidaan taiteenalojen välisiä monitaiteen ja moninaisuuden hakemuksia sekä taidejournalismin ja sarjakuva- ja kuvitustaiteen hakemuksia. Aiempi taiteen moninaisuuden toimikunta poistuu, mutta Taike vahvistaa muilla keinoin moninaisuuden asemaa ja ymmärrystä toimikuntien ja viraston toiminnassa. Oleellista on moninaisuuden aiempaa läpäisevämpi huomioiminen. Toimikuntiin on nimetty aiempaa enemmän monitaustaisia jäseniä, ja toimikunnat saavat kautensa alussa perehdytyksen moninaisuuden kysymyksiin. Taike vahvistaa vuoden 2023 aikana myös englanninkielistä viestintää ja hakujärjestelmää.

Taidetoimikuntien rinnalle Taiteen edistämiskeskus nimittää kaksivuotiskaudelle asiantuntijapaneeleja, jotka antavat lausuntoja Taiken temaattisista avustusmuodoista. Näitä ovat muun muassa festivaalien asiantuntijapaneeli, kulttuurisen moninaisuuden asiantuntijapaneeli sekä kulttuurihyvinvoinnin ja osallisuuden asiantuntijapaneeli.

Alueellisia taidetoimikuntia on yhteensä 13, ja niiden toimialueet mukailevat maakuntajakoa Taiteen edistämiskeskusta koskevan asetuksen mukaisesti. Alueellisten taidetoimikuntien jäsenmäärä on 6–12 sen perusteella, miten paljon toimikunnalla on käsiteltäviä hakemuksia ja miten laajaa yhteistyötä alueelliset taidetoimikunnat tekevät arvioinnissa keskenään. Osa jäsenistä tekee arviointityötä useammissa taidetoimikunnissa.

Toimikunnissa tehtävästä työstä rahallinen korvaus

Taike valmistautuu maksamaan toimikuntien jäsenille arviointipalkkion tehdystä työstä vuodesta 2023 alkaen. Taike on jo pitkään tavoitellut mahdollisuutta korvata rahallisesti toimikunnissa tehtävästä työstä, ja vihdoin vuoden 2023 valtion talousarvioon Taikelle on osoitettu resurssi asian hoitamiseen. Tämä on omiaan vahvistamaan arviointityön läpinäkyvyyttä ja tunnistamaan vertaisarviointi taiteilijan ammatilliseksi työksi.

Tutustu kaikkien taidetoimikuntien jäsenistöihin ››

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on taiteen edistämisen asiantuntija- ja palveluvirasto. Taike ja sen yhteydessä olevat taidetoimikunnat ja lautakunnat jakavat apurahoja ammattitaiteilijoille ja avustuksia taiteen alan yhteisöille. Virastossa työskentelee 80 henkilöä. Heistä puolet on virkamiehiä ja puolet määräaikaisia läänintaiteilijoita, jotka toimivat taiteen edistämisen hankkeissa maan eri puolilla. Taiken päätoimipiste on Helsingissä, ja lisäksi sillä on aluetoimipisteitä.