Taike jakoi 533 korona-apurahaa ensimmäisellä hakukierroksella

UUTISET JA TIEDOTTEET
8.5.2020

Korona-apurahan ensimmäisellä kierroksella hakemuksia tuli 3733. Taike jakoi 533 hakijalle apurahan, jonka suuruus on 3000 euroa. Hakijoista 14 prosenttia sai apurahan. Ensimmäisen hakukierroksen kokonaissumma oli 1,6 miljoonaa euroa.

Korona-apuraha on tarkoitettu työskentelyedellytysten lyhytaikaiseen turvaamiseen hakijalle, joka on koronaepidemian vuoksi menettänyt taiteelliseen työhön perustuvia työtilaisuuksia tai ansaintamahdollisuuksia. Parhaillaan käynnissä oleva korona-apurahojen toinen hakukierros päättyy 15.5. Lue lisää >

Ensimmäisen kierroksen ennätyssuureen hakemusmäärään mahtui taide- ja kulttuuriammattilaisten laaja kirjo, joka käsitti monipuolisesti eri taiteenlajeja sekä eri vaiheissa uraa olevia taiteilijoita. Eniten korona-apurahoja haettiin musiikin, kuvataiteen ja näyttämötaiteen aloilta.

Apurahan saaneista 50 prosenttia oli naisia ja 50 prosenttia miehiä. Apurahoissa oli kolme kriteeriä: hakijan aikaisemmat taiteelliset ansiot, suunnitelma apurahan käytöstä sekä koronaepidemian myötä menetetty toimeentulo. Päätökset perustuivat kokonaisarviointiin ja hakemusten vertailuun.

Lista ensimmäisellä kierroksen apurahansaajista ja lisätiedot Taiken sivuilla.