Taike jakoi vapaalle kentälle reilu miljoona euroa lisää – Tanssitaiteen toiminta-avustukset kasvoivat lähes kaikilla

UUTISET JA TIEDOTTEET
Sanna Kangasluoma, 7.3.2019

Taiken toiminta-avustukset tanssitaiteelle kasvoivat 314 000 euroa eli 15 % viimevuotisesta. Merkittävä uudistus oli kolmivuotisten avustusten jakaminen esittävien taiteiden yhteisöille. Kolmivuotisen tuen piiriin pääsi kahdeksan tanssiryhmää tai -tuotantokeskusta ja neljä tanssin aluekeskusta.

Flow Productions sai merkittävän korotuksen toiminta-avustukseensa. Kuva teoksesta [mute] – Titta Court & Pirjo Yli-Maunula @ Janne-Pekka Manninen

Toiminta-avustuspäätöksissä näkyvät pyrkimykset pitkäjänteisempään avustuspolitiikkaan ja avustusten korottamiseen vapaalla kentällä, mikä tulee esille myös viime vuonna hahmotelluissa taide- ja taiteilijapolitiikan suuntaviivoissa. Kolmivuotista tukea saaneiden tanssiryhmien ja aluekeskusten toiminta-avustukset kasvoivat yhteensä noin 20 %, keskimäärin 17 000 euroa viime vuoteen verrattuna.

Taiteellisen toiminnan ja ansioiden lisäksi arvioitiin toiminnan jatkuvuutta ja erityisesti kolmevuotisten kohdalla vakiintuneisuutta sekä toiminnan laajuutta ja monipuolisuutta, muun kuin esitystoiminnan volyymiä sekä omarahoitusta ja avustuksen suhdetta koko toiminnan rahoitukseen. Kolmivuotisen tuen avustukset myönnettiin nyt kauden ensimmäiselle vuodelle, ja toimijoita arvioidaan vuosittain.

Tuotanto-alustoja vahvistettiin

Aikaisempaa isompien tukien tarkoituksellinen kohdistaminen ns. tuotantoalustoihin, yhteisöihin, jotka mahdollistavat taiteen tekemisen ja levittämisen useammille taiteilijoille tai ryhmille, näyttää myös olevan selkeä uusi linja. Alueellistakin näkökulmaa on tässä yhteydessä tarkasteltu, sillä toiminta-avustuksilla edistetään myös taiteen valtakunnallista saatavuutta.

Taiteen tukemisen päällikön Esa Rantasen mukaan erityisesti jos taiteellista toimintaa on vähäisesti, tuotantoalustoilla on tärkeä rooli luoda edellytyksiä taiteilijoille tehdä työtään omassa ympäristössään ja yleisöille mahdollisuuksia kokea taidetta omalla alueellaan.

Aluekeskukset samalle viivalle muiden vapaan kentän toimijoiden kanssa

Tanssin aluekeskusten avustusten kohdalla on haettu toimivaa mallia parin vuoden ajan. Sinä aikana aluekeskusten avustukset siirtyivät OKM:ltä Taiteen edistämiskeskuksen toiminta-avustuspotista jaettaviksi ja samalla on valmisteltu VOS-uudistusta.

Nyt aluekeskukset hakivat toiminta-avustusta samalla viivalla muiden toimijoiden kanssa, erillistä aluekeskusmomenttia ei enää ole. Osa tanssin aluekeskuksista sai kolmevuotista avustusta, mutta osa yksivuotista.

”Tähän on pari syytä. Myöntökriteereissä katsotaan toiminnan laadun ja laajuuden lisäksi myös rahoituksen monipuolisuutta ja omarahoitusosuutta. Esimerkiksi ne aluekeskukset, jotka kuuluvat valtionosuuslain rahoituksen piiriin, hakivat tänä vuonna vain yksivuotista. Tässä ennakoidaan ja toivotaan että VOS-uudistus etenee, mikä tuonee muutoksia myös vos-aluekeskusten kohdalle”, kertoo tanssin esittelijänä Taikessa toiminut erityisasiantuntija Mari Karikoski.

”Parin aluekeskustoimijan, Roudan ja Pyhäsalmen tanssin kohdalla taas ongelma on ollut se, että Taike ei voi myöntää kahta toiminta-avustusta samalle toimijalle”, Karikoski selittää. ”Mistä syystä Roudan aluekeskustuki yhdistettiin Roudan saamaan yleiseen toiminta-avustukseen ja Pyhäsalmen tanssi haki vain festivaalitukea.”

Myös lähes kaikki aluekeskukset saivat selvästi lisää tukea toimintaansa, poikkeuksena pari toimijaa, joilla on merkittävä rahoitusosuus myös muualta valtion taholta. Vertailua aikaisempaan hankaloittaa se, että pohjoinen tanssin aluekeskus on muodostunut useasta toimijasta, jotka tällä kertaa hakivat ja saivat jokainen avustusta toimintaansa erikseen.

Toiminta-avustukset vapaille ryhmille kasvoivat merkittävästi

Nyt Taikessa pyritään hilaamaan yhteisöjen tukea sellaiselle tasolle, että sillä voidaan oikeasti järjestää ja saada aikaan toimintaa. Kaiken kaikkiaan tanssiryhmien ja -tuotantokeskusten toiminta-avustukset kasvoivat yhteensä noin 25 %, mikä on merkittävä korotus.

Yksityisten, työryhmien ja yhteisöjen hanketuet ovat kuitenkin jääneet pieniksi palasiksi, alhaiselle tasolle.

”Ensi vuonna vapaalle kentälle on tulossa lisärahaa kaksi miljoonaa euroa”, Karikoski muistuttaa. ”Toivotaan että siitä saataisiin korjausta myös hankepuolelle.”


Tanssitaiteen toiminta-avustukset (yhteensä 2,3 miljoonaa euroa)

Toiminta-avustusta sai 20 tanssiryhmää / -tuotantokeskusta, yhteensä 1 380 000 euroa (2018: 1 077 000 euroa).
Aluekeskukset (8) saivat toiminta-avustuksia yhteensä 948 000 euroa (2018: 937 000 euroa).

Kolmivuotiset:

 • Barker-teatteri yhdistys ry, Turku, 60 000 €
 • Edistyksellinen nykytanssi ja -baletti yhdistys ry (Susanna Leinonen Company), Helsinki, 110 000 €
 • Flow ry, Oulu, 100 000 €
 • Nomadi ry (Alpo Aaltokoski Company), Helsinki, 95 000 €
 • Routa – Kajaanin tanssin edistämisyhdistys ry, Kajaani, 120 000 €
 • Taideosuuskunta Tsuumi, Helsinki, 100 000 €
 • Tanssikaari ry (Compañia Kaari & Roni Martin), Helsinki, 100 000 €
 • Vapaat Tanssijat ry / Kekäläinen & Company, Helsinki, 80 000 €
 • Keski-Suomen Tanssin Keskus ry, Jyväskylä, 110 000 €
 • Läntinen tanssin aluekeskusyhdistys ry, Turku, 190 000 €
 • Pirkanmaan Tanssin Keskus ry, Tampere, 120 000 €
 • Tanssitaiteen tuki ry / Itäisen tanssin aluekeskus, Kuopio, 213 000 €

Yksivuotiset:

 • Intomieliset ry (Arja Tiili Company), Helsinki, 55 000 €
 • Keho Liikkeessä ry/P.D.C Pori Dance Company, Pori, 60 000 €
 • Kuukulkurit ry (Tanssiteatteri Auraco), Helsinki, 35 000 €
 • Liikkeen puolesta Kannatusyhdistys ry (Petri Kekoni Company), Helsinki, 60 000 €
 • Pohjoinen Liike ry (Raekallio Corp.), Helsinki, 60 000 €
 • Taideosuuskunta Apinatarha (Kinetic Orchestra), Helsinki, 50 000 €
 • Taideosuuskunta Piellos (Gruppen Fyra), Helsinki, 30 000 €
 • Tanssi- ja esitystaideyhdistys Ehkä ry, Turku, 70 000 €
 • Tanssiryhmä +Co:n kannatusyhdistys ry (Liisa Pentti +Co), Helsinki, 60 000 €
 • Tanssiryhmä Off/Balance ry, Jyväskylä, 60 000 €
 • Urbaanin taidetanssin tuki ry (UrbanApa), Helsinki, 35 000 €
 • W A U H A U S ry, Helsinki, 40 000 €
 • JoJo – Oulun Tanssin Keskus ry (aluekeskustoimintaan), Oulu, 55 000 €
 • Pohjanmaan tanssi ry, Maalahti, 40 000 €
 • Rimpparemmi ry (aluekeskustoimintaan), Rovaniemi, 50 000 €
 • Zodiak Presents ry (aluekeskustoimintaan), Helsinki, 170 000 €