Taike rahoitti hyvinvoinnin edistämistä taiteella

UUTISET JA TIEDOTTEET
17.2.2016

Taiteen edistämiskeskus on jakanut 412 000 euroa taiteen hyvinvointivaikutusten edistämiseen. Avustusten tarkoitus on sekä työllistää ammattitaiteilijoita että edistää hyvinvointia yhteiskunnassa.

Läntinen tanssin aluekeskusyhdistys sai Taikelta avustusta ”Luulen, että nupin sisällä on tapahtunut muutosta”-projektiin 30 000 €. Tanssikokemusten viemistä koteihin on pilotoitu jo aikaisemmin OKM:n rahoituksella Kummi kotona – kulttuurihyvinvointi kotona elämisen osana -hankkeessa. Kummi kotona tarjosi kulttuuripalveluja ryhmille, jotka eivät pääse nauttimaan kulttuuripalveluita kodin ulkopuolella.Tanssivierailut kotihoidon piirissä olevien asiakkaiden luo onnistuivat hyvin. Sosiaaliset, fyysiset ja henkiset vaikutukset kotihoitopalvelun asiakkaiden parissa olivat erittäin positiivisia. Nyt Taiken rahoituksen avulla Läntisen tanssin aluekeskuksen on mahdollista laajentaa toimintaa.

Taiken avustuksia hyvinvointia edistäviin hankkeisiin saivat tanssin kentältä myös mm. Jyväskylän Tanssiopisto-Jyväskylän Tanssiyhdistys ry ja Tanssikoulu Pilke.

Eniten rahoitusta haettiin Uudeltamaalta, Pirkanmaalta ja Varsinais-Suomesta. Taiteen hyvinvointivaikutuksien edistämiseen tarkoitetut valtionavustukset olivat ensimmäistä kertaa haettavina valtakunnallisina. Avustuksia sai yhteensä 36 toimijaa ja avustukset olivat suuruudeltaan 50 000–1500 €