Taiken kohdeapurahat tanssitaiteen yhteisöille, työryhmille ja taiteilijoille on jaettu

UUTISET JA TIEDOTTEET
20.3.2019

Taiteen edistämiskeskuksen tanssitaiteen kohdeapurahat ja erityisavustukset vuonna 2019 ovat yhteensä 368 000 euroa. Summa kasvoi 42 000 euroa viime vuodesta. Päätöksissä näkyy pyrkimys korottaa avustusten kokoa vapaalla kentällä.

Taiken jakamat erityisavustukset yhteisöjen hankkeisiin ovat yhteensä 69 000 euroa. Erityisavustusten hakijoiden määrä oli puolet vähemmän kuin edellisenä vuonna, ja avustusten saajien määrä tippui samassa suhteessa. Avustusta sai tänä vuonna kuusi yhteisöä (2018: 17), jotka lähes kaikki saivat hakemansa summan.

Keskimääräinen avustus per yhteisö kasvoi kaksinkertaiseksi viime vuoteen verrattuna, yli 11 000 euroon. Katso myönnetyt tanssitaiteen erityisavustukset Taiken sivuilla ›

Tanssitaiteen kohdeapurahoja työryhmille ja taiteilijoille esittävien taiteiden toimikunta jakoi tänä vuonna yhteensä 299 000 euroa, 51 hakijalle (2018: 233 000 euroa 43:lle).

Kohdeapurahahakemuksia tuli huomattavasti enemmän kuin vuosi aikaisemmin. Valtaosa myönnettiin uusien teosten toteuttamiseen, ja suurin osa apurahoista oli kooltaan 5 000 – 7 000 euroa. Keskimäärin kohdeapurahan koko kasvoi vain hieman, vaikka aikaisemmin jaettiin suhteessa enemmän pieniä, alle 5 000 euron apurahoja.

Myönnetyt tanssitaiteen kohdeapurahat Taiken sivuilla ›