Taiken tilastot 2018 on julkaistu – Miltä näytti Taiken tuki tanssitaiteelle?

UUTISET JA TIEDOTTEET
Sanna Kangasluoma, 5.11.2019

Taiken suuntana tulevina vuosina ovat suuremmat tukisummat, mutta tämä ei näkynyt tanssitaiteen kohdalla vielä vuoden 2018 avustuksissa. Kansainvälistymistuista tanssi sai vain viisi prosenttia.

Vuonna 2018 Taiteen edistämiskeskus rahoitti lähes 3 000 taide- ja kulttuurialan toimijaa. Yhteensä Taike käytti taiteen ja kulttuurin edistämiseen noin 40 miljoonaa euroa, joista valtaosa jaettiin apurahoina, avustuksina ja palkintoina. Tiedot käyvät ilmi Taiken vuositilastoista 2018.

Tanssitaiteelle jaettiin vuonna 2018 yhteensä yli 3,6 miljoonaa euroa.

Taiken tiedotteen mukaan hakemusmäärä on ollut viime vuodet laskussa, mutta kaikkia taiteenaloja koskeva keskimääräinen avustussumma on noussut. Tanssin kohdalla vuoden 2018 tilastot kuitenkin näyttävät, että tanssin apurahojen hakijamäärä on hieman kasvanut ja keskimääräinen avustussumma niin yhteisöavustuksissa kuin kohdeapurahoissa laskenut vuoteen 2017 verrattuna.

Tanssitaiteen yhteisöjen saama mediaaniavustus 2018 oli 35 000 euroa, mikä sisälsi toiminta-avustukset ryhmille ja erityisavustukset yhteisöille sekä avustukset aluekeskuksille. Seitsemän tanssin aluekeskuksen saamat avustukset ovat keskimäärin huomattavasti isompia kuin ryhmien, mikä nostaa tanssin mediaanin korkeammaksi kuin kaikilla taiteenaloilla.

Yhteisöjen saamat avustukset vaihtelivat 3 000 eurosta 199 000 euroon tanssialalla. Yhteisöjen saamien avustusten kokonaissumma laski vuodesta 2017, mutta on huomattava, että avustuksia nostettiin selvästi vuonna 2019, jolloin mediaaniavustus nousi 60 000 euroon.

”Suuremmat avustukset ja pidemmät apurahajaksot mahdollistavat toiminnan kehittämisen”, sanoo Taiken johtaja Paula Tuovinen tiedotteessa. ”Tavoitteena on, että tulevina vuosina tukikentän sirpaleisuus vähenee entisestään ja pääsemme kohti pitkäjänteisempää ja vaikuttavampaa rahoitusta.”

Suurin kohdeapuraha oli 10 000 euroa

Yksittäisten taiteilijoiden ja työryhmien tanssitaiteen apurahoina saamien summien mediaani vuonna 2018 oli 5000 euroa (pieneni 1000 eurolla edellisvuodesta.)  Enimmillään taiteilijalle tai työryhmälle jaettiin kohdeapurahaa 10 000 euroa.

Taiken tuesta kansainvälistymiseen, eli liikkuvuusapurahoista ja residenssiavustuksista vuonna 2018, tanssi sai 5 % eli yhteensä 76 200 euroa. Eniten Taiken kansainvälistymistukea sai kuvataide, 455 000 euroa. Taiken liikkuvuusapurahat soveltuvat huonosti tanssiryhmien vierailujen rahoitukseen, mutta siitä huolimatta suomalaista tanssia esitettiin vuonna 2018 ulkomailla yli 140 kertaa, 28 maassa. Katso Tanssin tiedotuskeskuksen julkaisemat tilastot ›

Tanssin alalla, samoin kuin teatterin ja sirkuksen aloilla, myönnetään paljon toiminta-avustuksia yhteisöille, ja niistä päättää virasto eli Taiken johtaja. Taiken tilastoista käy ilmi, että toimikunnat päättivät vain noin kolmasosasta tanssille myönnetyistä euroista (33 % toimikunta – 67 % johtaja).

Taiken vuositilastot 2018 kertovat myös, että

  • 27 % tanssitaiteen apurahan saaneista oli alle 35-vuotiaita
  • 53 % tanssitaiteen apurahan saaneista oli pääkaupunkiseudulta
  • 75 % tanssitaiteen apurahan saaneista oli naisia (hakijoista 77 % naisia)