Taiken tuki taiteelle pysynyt samana, hakijoiden määrä laskenut

UUTISET JA TIEDOTTEET
13.10.2016

Taiteen edistämiskeskus (Taike) tuki taiteellista ja kulttuuritoimintaa apurahoina, avustuksina ja palkintoina 34 miljoonalla eurolla vuonna 2015.

Edellisvuoteen nähden  kasvua oli viisi prosenttia eli noin 1,6 miljoonaa euroa. Kasvu on kuitenkin näennäistä, sillä se johtuu opetus- ja kulttuuriministeriön Taikelle siirtämistä tukimuodoista: esimerkiksi tanssin aluekeskukset siirtyivät ministeriöstä Taikeen.

Vuonna 2015 Taike sai 13 200 apuraha- ja avustushakemusta, mikä oli noin 800 hakemusta vähemmän kuin edellisvuonna.

Avustuksen saajien määrä oli runsaat 3 100, kahdeksan prosenttia pienempi kuin edellisvuonna. Tanssitaiteen alalla 42 % hakeneista sai avustusta Taikelta.

”Taiken hakijamäärä on nyt palautunut suurin piirtein vuoden 2010 tasolle. – – Onkin aiheellista pohtia, johtuuko tämä muutoksista taiteilijoiden määrässä tai työskentelytavoissa vai onko kyseessä Taiken apurahavalikoimaan liittyvä asia”, toteaa Taiken johtaja Minna Sirnö.

Yli 60 prosenttia Taiken jakamasta tuesta tulee veikkausvoittovaroista

Taiken tuesta suurin osa meni neljälle taiteenalalle: kuvataiteelle, kirjallisuudelle, näyttämötaiteelle ja musiikille. Nämä alat saivat 62 prosenttia koko tuesta.

Kaikesta Taiken myöntämästä tuesta menee jopa viidennes kuvataiteelle. Samat alat ovat olleet eniten tuettujen joukossa koko suomalaisen apurahajärjestelmän historian ajan.

Taiteen edistämiseen käytettävä määräraha on peräisin kahdesta lähteestä. Valtion budjettivaroista maksetaan ns. lakisääteinen tuki (valtion taiteilija-apurahat ja vastaavat). Muu harkinnanvarainen tuki maksetaan veikkausvoittovaroista. Yli 60 prosenttia taiteen edistämiseen osoitetusta määrärahasta on veikkausvoittovaroja.

Kaikkien Taiken apurahojen mediaani oli 4 000 euroa

Tanssitaide sai Taiken apurahoina, avustuksina ja palkintoina yhteensä 3 287 075 €, joista suurin osa tulee veikkausvoittovaroista. Summa sisältää taiteilija-apurahat, matka-apurahat sekä aluekeskustukea 920 000 €.

Kansainvälisen toiminnan tuesta tanssi sai vain 5 % (57 000 euroa). Enimmäkseen tuki oli matka-apurahoja sekä tukea residenssi- ja taiteilijavaihtoon. Eniten avustuksia kansainväliseen toimintaan saivat kuvataide, musiikki ja monitaide.

Kaikkien saatujen apurahojen mediaani oli 4 000 euroa.

Taide ja kulttuuri vie vain 0,86 % (yhteensä 464,4 M€) valtion menoista. Taike jakaa avustuksina siitä noin 7 %.