Taiteen apurahojen ja avustusten määrärahat pienenivät useilla alueilla

UUTISET JA TIEDOTTEET
17.2.2016

Taiteen edistämiskeskus ja alueelliset taidetoimikunnat ovat jakaneet apurahoja ja avustuksia. Kaakkois-Suomen, Hämeen ja Keski-Suomen taidetoimikuntien päätökset on julkistettu. Määrärahoja oli aiempia vuosia vähemmän. Tästä syystä esimerkiksi Keski-Suomen taidetoimikunta halusi suunnata resurssit erityisesti työskentelyapurahoihin. Poikkeuksena on ollut Pirkanmaa, jossa jaettava määräraha nousi.

Tanssifestivaaleja ja tanssitapahtumia

Kaakkois-Suomessa suurimman yksittäisen valtionavustuksen sai Kaakon Tanssi ry Dancefest -tapahtuman järjestämiseen (8 000 euroa). Myös tanssifestivaalin iltaklubin konseptointiin myönnettin Noheva Luova Oskille 3 000 euroa.
Hämeenlinnan Tanssin Tehdas sai 4 000 euron avustuksen Tehdas Tanssii -festivaalin järjestämiseen, Hämeenlinnan seudun tanssin ammattilaiset saivat rahoitusta lasten tanssileiriä varten 2 600 euroa ja Hollolan nuoriseura kansantanssiesityksen valmistamiseen 1 5000 euroa.

Keski-Suomessa suurin kohdeapuraha 3000 euroa myönnettiin Anne-Maarit Kinnusen työryhmälle tanssiteoksen valmistus- ja matkakuluihin. Lastenkulttuurin edistämiseen tarkoitettuja apurahoja sai muun muassa Koskelan Setlementti lastentanssitapahtuman järjestämiseen Äänekoskella (2 900 euroa).

Pirkanmaalla tanssitaiteen työskentely apurahoja myönnettiin kolmelle, lisäksi TREenit! ry sai rahoitusta tanssi- ja näyttämötaiteen ammattilaisten tuntien järjestämiseen. Myös lapsille suunnatun tabssuesityskiertueen toteuttamista rahoitettiin.

Kaakkois-Suomen taidetoimikunta, Hämeen taidetoimikunta, Keski-Suomen taidetoimikunta ja Pirkanmaan taidetoimikunta ovat Taiken asiantuntijaelimiä. Ne päättävät vertaisarviointiin perustuvista taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista alueellaan. Apurahat myönnetään veikkausvoittovaroista.

Käytössä olleet määrärahat ovat laskeneet muualla paitsi Pirkanmaalla. Hämeessä hakemusten määräkin laski ja Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla hakemuksia vastaanotettiin viime vuotta enemmän. Kaakkois-Suomen alueella hakemusten määrä pysyi samana.

Toimikunnat toivovat, että alueiden alueen ammattitaiteilijat hakevat aktiivisesti apurahoja jatkossakin, että rahoituksen tarve tulisi näkyväksi.